Adven sõlmis Laagri ja Loo katlamajade seadmete tarne- ja ehituslepingud

Uudised 30.09.2016

Energiaettevõte Adven Eesti sõlmis lepingud energiatootmise seadmete tarnijate ja ehitusfirmaga, et rajada Laagri ja Loo alevikesse järgmise aasta kevadeks uued kaugküttekatlamajad. Üldehitustöid teostab mõlemas piirkonnas ehitusettevõte Silindia Ehitus.

Raske kütteõli plaanitav maksumuutus sunnib investeeringuid tegema

Uudised 28.09.2016

Mõne päeva eest jõudis avalikkuse ette rahandusministeeriumi plaan esitada valitsuskabinetile ettepanek tõsta raske kütteõli aktsiisimäära. Selline muudatus õhutaks tootjaid eelistama vähem saastavaid kütuseid, ent toob seega mõnelegi kaasa investeerimisvajaduse.

Ootame oma meeskonda juhatuse liiget, tootmise ja jaotuse valdkonna juhti

Uudised 12.09.2016

Sinu peamiseks eesmärgiks on tagada ettevõtte soojuse tootmise ja jaotamise efektiivne ja tõrgeteta toimimine ning areng.

Tallinna Lennujaama energiakeskust hakkab hooldama Adven Eesti

Uudised 06.09.2016

Tallinna Lennujaama katlamaja hooldamise eest vastutab järgmisel neljal aastal Adven Eesti. Energiakeskus toodab soojust enamikule lennujaama hoonetele.

Teade Adavere ja Väike-Maarja katlamajade rajamise kohta

Uudised 01.09.2016

Adven Eesti AS kavatseb paigaldada täiendava tootmisseadme, asendada olemasoleva tootmisseadme või muuta soojuse tootmiseks kasutatava kütuse liiki või tehnoloogiat Adavere ja Väike-Maarja katlamajades.

Adven rajab KIKi toel Laagrisse ja Loole uued katlamajad

Uudised 16.08.2016

Keskkonnainvesteeringute Keskus kiitis heaks Adven Eesti toetustaotlused Laagrisse ja Loole uute, hakkepuidul toimivate kaugküttekatlamajade rajamiseks. Kaasaegsed soojuskeskused kerkivad mõlemasse piirkonda 2017. aastal.

Adven Eesti poolaasta käive ulatus 11 miljoni euroni

Uudised 05.08.2016

Eesti ühe suurima soojuse tootja ja tööstuslike energialahenduste pakkuja Adven Eesti kulumieelne ärikasum ületas tänavu esimesel poolaastal ootusi pea kümne protsendi võrra. Ettevõtte käive langes võrreldes aastataguse perioodiga 15% ulatudes 11,2 miljoni euroni.

Adven investeerib soojustrassi uuendustesse ligi pool miljonit eurot

Uudised 30.06.2016

Energiafirma Adven Eesti uuendab suvel kaugküttetorustikke viieteistkümnes võrgupiirkonnas. Kokku investeerib energiafirma trassitöödesse 430 000 eurot, mille eest ehitatakse ligi 1300 meetrit uut torustikku.

Uueks kütteperioodiks tasub valmistuda juba suvel

Uudised 27.06.2016

Suvi on hea aeg kõiksugu remondi- ja hooldustöödeks. Tähelepanuta ei tohiks jätta ka oma kodu kütteseadmeid, et olla sügiseks valmis uueks kütteperioodiks. Anname soovitusi, milliseid töid suvel ette võtta.

Bonsky