Sõpruse tee 4 uus puiduhakke katlamaja sai sarikad peale

Reedel, 19. oktoobri pärastlõunal, toimus Sõpruse tee 4 uue katlamaja sarikapidu. Haabneeme uus katlamaja koos kütuselaoga ehitatakse praegu olemasoleva gaasikatlamaja kõrvale.

6 MW võimsusega katel ja hakketransportöör on monteeritud, toimub katla siseisolatsiooni paigaldamine, lisaks tegeletakse katlamaja sisetorustike montaažiga. Katlamaja uus korsten monteeritakse lähinädalatel. Valmimas on ka suitsugaasipesur. Suitsugaasipesur on seade, mis puhastab suitsugaasi omakorda lendtuhast veel puhtamaks. Lisaks, kui muidu põletatakse katlamajas üsna suure niiskussisaldusega hakkpuitu, siis kulub osa energiast katlas kütuse kuivatamisele, siis suitsugaaside pesuris kondenseeritakse põlemisgaasis olev veeaur välja ning saadakse protsessis kaduma läinud energia tagasi.

Projekti ning biokütusele üleminekut toetab ka Keskkonnainvesteeringute Keskus. Nimelt toetas KIK Haabneeme katlamaja hakkpuidule üleviimist Euroopa Liidu 2014-2020 Ühtekuuluvusfondi toetusskeemist “Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” ligi 45% investeeringusumma ulatuses. Uue katlamaja proovikäivitamistega alustatakse novembri lõpus- detsembri alguses.

Adven Eesti tegevjuht Urmo Heinam usub projekti olulisusesse ning hakkpuidu edusse. “Sellised investeeringud toetavad stabiilselt soodsa hinnaga hakkpuidu kasutusele võtmist. Tegemist on taastuvenergiaga, mis jätab keskkonnale võrreldes fossiilsete kütustega märgatavalt väiksema jalajälje. Lisaks on hakkpuidu eeliseks see, et tegemist on kodumaise kütusega, mille tootmine annab tööd piirkonna inimestele. Võrreldes gaasikatlamajadel baseeruva kaugküttega on hetkel üha tõusvaid kütuse hindu arvestades hakkpuidust toodetud soojus tarbijatele sõltuvalt kaugkütte võrgust 10-20% soodsam,“ täpsustas Urmo Heinam. 

Share
Urmo Heinam
Tegevjuht, juhatuse esimees