Soojuse hinnatõusu on võimalik pidurdada

Sellel aastal on soojuse hind tekitanud oma pideva kerkimise tõttu üsna palju poleemikat. Nendes kaugkütte piirkondades, kus soojust toodetakse ainult maagaasist on soojuse piirhinnad sellel sügisel märgatavalt tõusnud. Peamiseks mõjuteguriks maagaasi hind, mis aasta algusest on tõusnud u 45%.

Vaatamata üldisele soojuse hinna järjepidevale tõusule, on Adven Eesti suutnud mitmes oma kaugkütte piirkonnas hinnatõusu oluliselt pidurdada või koguni vähendada. Hinnavõit on saavutatud läbi kütuse vahetuse. Nendes piirkondades on maagaasilt üle mindud keskkonnasõbralikumale biokütusele – kohalikule hakkpuidule.

Adven Eesti tegevjuht Urmo Heinam usub hakkpuidu edusse. “Maagaas on fossiilne kütus ning selge on see, et selle aktsiis ning hind kasvab tulevikus veelgi. Hakkpuit on Eestis kohapeal tekkivat puitjäätmeid suurepäraselt kasutav taastuv biokütus, mille hind on võrreldes muutliku maagaasi hinnaga nii täna kui tulevikus oluliselt stabiilsem. Hakkpuitu toodetakse väheväärtuslikust puidust, selliselt anname tööd ka kohalikele inimestele ning vähendame üldist sõltuvust eksporditavast maagaasist. Hakkpuidu suurem kasutamine aitab samaaegselt täita Eesti taastuvenergia kasutamise eesmärke. Kuigi hakkpuidule üleminek vajab täiendavaid investeeringuid on hetkel üha tõusvaid fossiilkütuse hindu arvestades hakkpuidust toodetud soojus tarbijatele sõltuvalt kaugkütte võrgust 10-20% soodsam,“ täpsustas Urmo Heinam. 

Selge on see, et kõigis piirkondades korraga hakkpuidule üle minna ei ole võimalik. „Kõigepealt on vaja koostada tasuvusanalüüs ning kalkuleerida, kas üleminek hakkpuidule on investeeringu suurust ja piirkonna tarbimismahtu arvestades majanduslikult mõistlik. Kui näeme, et meil on võimalik kliendile paremat hinda pakkuda ning seeläbi ka keskkonna jalajälge vähendada, siis loomulikult seda me ka teeme. Suureks abiks on kindlasti olnud ka Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusmeetmed, millest on biokütusele ülemineku projekte toetatud,“ sõnas Heinam. Nimelt on Keskkonnainvesteeringute Keskus tänaseks toetanud Adavere, Viiratsi, Haabneeme, Kunda, Väike-Maarja ning Narva-Jõesuu piirkondade katlamajade hakkpuidule üleviimist Euroopa Liidu 2014-2020 Ühtekuuluvusfondi toetusskeemist “Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” ligi poole investeeringusumma ulatuses.

Kuigi uued katlamajad ei tööta kõigis piirkondades veel maksimaalsel koormusel on sellel juba oluline positiivne mõju tagamaks soodsal tasemel soojuse hind. „Juhul kui näiteks Kundas poleks uut katlamaja rajatud, oleks oktoobri kuu maagaasi maksumuse kohane soojuse müügihind 79,35 €/MWh (+KM), mis on pea 18% kõrgem kui tänane tegelik müügihind 67,36 €/MWh (+KM). Narva-Jõesuus oleks oktoobrikuu maagaasi maksumuse kohane soojuse müügihind 77,87 €/MWh (+KM), mis on 13% kõrgem kui tänane tegelik müügihind 68,82 €/MWh (+KM). Sarnased hinnavõidud on mujalgi. Pärast uute katlamajade edukaid lõpphäälestusi saame juba lähikuudel pakkuda tarbijatele soodsamat soojuse hinda,“ rääkis Urmo Heinam.

Täna, kui soojuse hinnad on tõusuteel oleme mitmes piirkonnas suutnud biokütusele üleminekuga seda pidurdada. Adven tänab omalt poolt kõiki kaasaaitajaid, koostööpartnerid ja tarbijaid ning usuvad, et tänased edulood innustavad osapooli ühiselt pingutama ka nendes küttepiirkondades kus sarnased projektid on töös või planeerimisel.

Share
Urmo Heinam
Tegevjuht, juhatuse esimees