Sauel kasutatakse soojusvõrgu rekonstrueerimisel uuenduslikku lahendust

Adven Eesti on sel aastal võtnud Saue linnas ette suuremahulise kaugküttetorustiku uuendamise. Nimelt on eesmärk välja vahetada 2500 meetrit võrku ning katkestuste minimeerimiseks on kasutusele võetud ajutised torustikud.

Torustike rekonstrueerimise tööd tähendavad enamasti seda, et vana torustik kaevatakse mingi lõigu ulatuses lahti ja siis tuleb see demonteerida. Alles seejärel saab alustada uue eelisoleeritud torustiku paigaldamisega. Tööd võtavad aega mitu nädalat, mis tähendab, et kõrvalisi abinõusid kasutusele võtmata tekitaks nii pikk katkestus selles piirkonnas elavatele inimestele üksjagu ebamugavusi.

„Selge on see, et kaugkütte mugavus ja varustuskindlus on oluline ning kõik ebamugavusi tekitavad faktorid tuleb miinimumini viia. Nii ka kaugkütte torustike vahetusel. Kui tavapäraselt on harutorustike puhul tegemist 2-3 nädalat kestva protsessiga, siis magistraaltorustike ehitamisel on see periood veelgi pikem,“ täpsustas olukorda Adven Eesti arenduse ja investeeringute valdkonna juht Priit Tiit.

Klientide heaolu silmas pidades on Adven katkestuste lühendamise eesmärgil võtnud kasutusele ajutised torustikud, mis võimaldab töid teha ka ilmadega, mil tavapäraselt majad ilma kütteta olla ei saaks. „Oleme Advenis hakanud kasutama ajutisi torustikke, mis tähendab, et mitmenädalase kestusega katkestuse asemel toimub enamasti kaks 4 kuni 8 tunni pikkust katkestust. Üks siis, kui ühendame võrgu ajutise torustikuga ning teine kui ühendame võrgu juba uue rekonstrueeritud ja eelisoleeritud võrgu osaga. Kahjuks on ka erandeid, kus pikkade magistraalltorustike veest tühjendamised ja täitmised võtavad pikema aja. Täpsemalt teavitame korteriühistuid ja elanikke katkestustest kirja teel ning jooksev info on leitav ka meie kodulehel,“ selgitas Priit Tiit uuenduslikku ehituskorraldust.

Tänaseks on töid teostatud ligi 900 meetri ulatuses ning praegu tegutsetakse eelkõige Kütise ja Koondise tänaval. Plaanijärgselt liigutakse torustiku rekonstrueerimise töödega oktoobris edasi Tule tänava piirkonda (majade 18 – 32 juurde).

Tööde käigus kahjustada saanud haljastus taastatakse peale ehitustööde lõppu. Asfaltteede taastamine toimub etapiviisiliselt, tulenevalt tööde eripärast ning need on planeeritud lõpetada 2020. aasta suveks.

„Vabandame elanike ees võimalike ebamugavuste pärast, mida ehitustööd endaga kaasa toovad ja loodame mõistvale suhtumisele. Ehitustööde tulemusel saab 87% Saue linna soojavõrkudest renoveeritud, tehes Sauest ühe efektiivsema soojavõrguga piirkonna Eesti ja see on kasulik kõigile,“ sõnas Priit Tiit.

Priit Tiit
Arenduse ja investeeringute valdkonna juht
Share