Püssi uue katlamaja ehitus algab juulis

Püssi piirkonna elanikud ootavad uut katlamaja pikisilmi, sest hakkepuidul ja turbal töötav katlamaja võimaldab pikemas perspektiivis muuta kaugkütte soojusenergia hinda stabiilsemaks ja veidi soodsamaks. 

Seni on Püssi piirkonnas kütusena kasutatud maagaasi, kuid biokütus on mitmel põhjusel mõistlikum. Hakkepuit taastuv kodumaine kütus, mille tootmine on vastutustundlik keskkonna suhtes ja annab tööd ka kohalikele inimestele. Hinna mõttes on tõusu teinud nii gaas kui hakkepuit, aga viimase kasuks räägib kohapealne tooraine ja stabiilsem hinnakujundus. 

„Taastuv energia gaasist kindlasti kallim ei ole,“ ütleb Adveni tootmise ja jaotuse valdkonna juht Raivo Melsas, kelle sõnul ei pruugi uus katlamaja hinnalangust kohe kaasa tuua, kuid pikemas perspektiivis peaks kaugkütte hind Püssi piirkonnas tänu biokütuse kasutamisele muutuma stabiilsemaks ja veidi soodsamaks. 

0,7 megavatise võimsusega hakkepuidul ja turbal töötava katlamaja eelprojekti kootamist alustati 2017. aastal, 2018. aastal esitati selle ehitamiseks rahastustaotlus Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK), kust tuli positiivne vastus. Uue katlamaja investeeringu suurus on 530 000 eurot. KIK toetab projekti 190 000 euroga Euroopa Liidu 2014-2020 ühtekuuluvusfondi toetusskeemist „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne“. 

Katlamaja ehitajaks on Rapla Metall ning töödega alustatakse käesoleva aasta juulis. Praeguste plaanide kohaselt valmib katlamaja 2019. aasta lõpuks. Uus katlamaja rajatakse vana katlamaja kõrvale, aadressiga Kalevi tänav 10A. Gaasikatel jääb talviste tipukoormuste katmise tarbeks alles.  

„Vabandame elanike ees võimalike ebameeldivuste pärast, mida katlamaja ehitus kaasa võib tuua. Loodame mõistvale suhtumisele ning palume elanikel olla ehitusperioodil tähelepanelikud, jälgides jooksvalt liikluskorraldust,“ soovitab Melsas.

Raivo Melsas
Tootmise ja jaotuse valdkonna juht, juhatuse liige
Share