Miks peaks Rakvere Soojus kuuluma erakätesse?

Viimastel nädalatel on tekitanud aktiivse arutelu energiaettevõtte Adven Eesti poolne ettepanek võtta lisaks Rakvere linnas soojuse toomisele vastutus ka kaugküttevõrkude pikaajalise toimise eest piirkonnas. Piirkonna elanikele säiliks tänu tehingule soodne soojuse hind ka pikaajaliselt ja linnal tekiks vabu rahalisi vahendeid kasvõi näiteks kultuuri- või perearstikeskuse rajamiseks.

Soodsam hind

Kui rääkida piirkonna soojusmajandusest, siis peamine, mis elanikele korda läheb on soojuse hind. Seega ei saa üle ega ümber tõsiasjast, et tõhusam tootmine ja kaasaegsed küttevõrgud aitavad alandada soojuse hinda.

Eesti ühe suurima soojuse tootjana on Adveni põhitegevuseks soojuse tootmisesse investeerimine, et muuta nii ettevõtete kui ka kaugkütteklientide soojuse tootmine kaasaegseks ja efektiivseks. Kuna tõhusama tootmisega langevad kulud, muutub seetõttu ka soojuse hind tänu investeeringutele sageli soodsamaks. Nii ka Rakveres.

Kuidas seni Rakvere soojuse tootmine toiminud on? Vähe on teada, et soojavarustuse tagamine linnas on juba täna mitme ettevõtte koostöö tulemus. Valdav osa soojusest toodetakse Adven Eestile kuuluvates puiduhakkel toimivates katlamajades ja koostootmisjaamas Päikese tänaval. Juba üle 15 aasta Rakvere Linna ja Adveni ühisel edukal juhtimisel oleva Rakvere Soojuse roll on peamiselt vaid soojuse edastamine elanikeni läbi kaugküttetorustiku.

Tänu biomassi kasutamisele, mis on soodne, kohalik ja pealegi taastuv ressurss, on soojuse hind Rakveres tänaseks Eestis üks soodsamaid. Sealjuures ei ole ei linn ega linnale kuuluv ettevõte pidanud uute katelde rajamiseks mingeid kulutusi tegema. Soojuse hinnast moodustavadki olulisema osa soojuse tootmisele tehtavad kulutused, mis on Rakveres juba täna valdavalt Adven Eesti korraldada.

Aga kui kõik on hästi, siis milleks on vaja muutust? Adven Eesti hinnangul on võimalik muuta Rakvere soojuse varustus veelgi tõhusamaks. Linna soojustrassid on olulises osas renoveerimata, mistõttu on kaod endiselt üle Eesti keskmise. Seoses aasta alguses avatud toetusmeetmega kaugkütte kaasajastamisele, oleks võimalik renoveerida vanad Rakvere soojusvõrgud ja saavutada minimaalne soojuskadu. Toetusrahade kõrval on aga alati vajalik ka omafinantseering. Eraettevõttena on meil soov ja valmidus piirkonna küttevõrkudesse täiendavalt  investeerida olemas, eriti olukorras kus need investeeringud alandavad elanikele hinda.

Soojusvõrkude asemel uus kultuurimaja

Näeme, et Rakvere võiks tänu soojusvõrkude müügile saada rikkamaks mõnegi uue rajatise võrra. Linn hoiab suures mahus rahalisi vahendeid kinni aasta-aastalt uusi investeeringuid nõudvate soojusvõrkude all, samal ajal kui võiks kasutada seda linnaelanike hüvanguks.

Meie kindel veendumus on, et valdkonnad, kuhu eraettevõtted on valmis investeerima ning kus seeläbi saavutatakse piirkonna elanikele olulisi positiivseid tulemusi, on mõistlik usaldada erakätesse. Rakvere Soojus on väike vaid kuue töötajaga ettevõte, kelle jaoks on suur väljakutse võrgupiirkonna arendamine ning pideva võimekuse hoidmine uute klientide hankimiseks, projektijuhtimiseks ja muuks vältimatuks. Kaugkütte ettevõtete kasumlikkus ja kulud on riiklikult reguleeritud ning iga hind läbib Konkurentsiameti põhjaliku kontrolli. Seetõttu ei ole linn juba aastaid osalenud soojuse hinna kujundamises ning ka omaniku muutumine hinnatõusu riski ei tähenda. Usume, et Adven Eesti on oma rolli usaldusväärse partnerina Rakveres juba pikaajaliselt tõestanud, tuues soojuse hinnad alla.

Usume, et linnaelanikele looks suuremat väärtust Rakvere Soojuse osaluses seisvate vahendite kasutamine näiteks uue kultuurikeskuse ja perearstikeskuse rajamiseks. Kuna majade soojustamise tõttu soojuse müügimaht aasta-aastalt vaid väheneb, langeb ajas ka soojusettevõtte väärtus. Samas Rakvere Linna piirkonna kultuurikeskuseks kujunemise positiivset mõju piirkonna majanduse ja seltsielu elavdamisel on vast raske alahinnata.

Adven Eesti opereerib ja omab täna Eestis ligi 100 katlamaja ning 19 kaugküttevõrku, mille seas on ka mitmeid Lääne- ja ida-Virumaa piirkondi nagu Sõmeru, Kunda, Narva-Jõesuu, Väike-Maarja ja Püssi, mis on samuti plaanis lähiaastatel viia üle Rakvere eeskujul kohalikele kütustele.

Share
Urmo Heinam
Tegevjuht, juhatuse esimees