Marti Tutt arendas doktoritööga välja uudse biomassi eeltöötlus meetodi

Adveni energialahenduste arendusspetsialist Marti Tutt kaitses edukalt Eesti Maaülikoolis doktorikraadi bioenergeetikas. Marti doktoritöö on meie jaoks eriti huvitav, kuna keskendus biomassi eeltöötlemisele ning biomassist energia tootmisele. Marti doktoritöö kannab pealkirja „Lignotselluloosse biomassi biokeemilist koostist mõjutavad tegurid ning biokeemilise koostise mõju eeltöötlusmeetodi valikule ja bioetanooli tootlikkusele“. Marti eesmärgiks oli analüüsida, milline potentsiaal on Eestis erinevast biomassist bioetanlooi tootmiseks. Samuti oli töö eesmärk leida uurimise all oleva biomassi eeltöötlemiseks sobivaim meetod.

“Minu uurimuse tulemused näitasid, et suurima bioetanooli tootlikkusega on nisupõhk, kiukanep, Amuuri siidpööris ja poollooduslikelt rohumaadelt kogutud biomass,” räägib Marti. Ta lisab, et kõrgeima efektiivsusega eeltöötlusmeetodiks osutus aurlõhkamine temperatuuril 200°C. “Kuid selleks, et saavutada bioetanooli suurem tootlikkus ka madalatel temperatuuridel, arendasin doktoritöö käigus välja ka uudse biomassi eeltöötlusmeetodi, milleks on lämmastiklõhkamismeetod biomassi rakustruktuuri lõhkumiseks,” kirjeldab Marti.

Huvipakkuv fakt Marti doktoritööst on seegi, et vastavalt katsetulemustele oleks töös nimetatud biomassist võimalik Eestis toota aastas ligikaudu 150 000 tonni bioetanooli, mis võiks asendada ligi 40% bensiini tarbimisest või kuni 11% üleüldisest vedelkütuste tarbimisest Eesti transpordisektoris. 

Marti asus Advenisse tööle 2012. aasta augustis doktoriõppe tudengina. “Marti liitus meie tiimiga seoses ühe spetsiifilise projektiga, kus vajasime keemiku teadmisi,” meenutab Marti juht Priit Tiit. “Tänu oma teadmistele ja võimele kiirelt orienteeruda erinevates küsimustes on Marti väga hinnatud kolleeg. Mul on hea meel, et Marti otsustas peale projekti Advenis jätkata olles meie töötaja tänaseks juba enam kui 3 aastat. Erilist head meelt valmistab see, et Marti valis peale doktorikraadi kaitsmist taas Adveni ning otsustas jätkata meie arenduse meeskonnas eelistades Advenis töötamist tööle ülikooli juures,” räägib Priit.

Kolleegid iseloomustavad Martit kui parima tulemuse saavutamisele pühendunud töötajat, kes on alati abivalmis ja uuele avatud. Tegemist on äärmiselt kohusetundliku ning abivalmis inimesega. Kolleegide sõnul on tore omadus näiteks seegi, et Marti on väga täpne ning tema liikumiste järgi võib kella paika keerata. Marti innustub võimalustest siduda õpingutel omandatud teadmised ja kogemused igapäevatööga. Oma erialaste laialdaste teadmistega on Marti asendamatu ettevõttele nii tööalaselt kui ka meie inimestele nende igapäevategemistes ettetulevate küsimuste lahendamisel.

Hiljuti vedas Marti Advenis edukalt Tallinna Rahumäe põhikooli katlamaja kütusevahetuse projekti. Varasemast on Martil Tartu Ülikooli loodusteaduste magistri haridus kolloid- ja keskkonnakeemia suunal.

Share