Käimasolevad hanked näitavad, et hakkpuit on kallinenud pea 30%

Eesti ühe suurima energiatootja Adven Eesti poolt läbiviidud hakkpuidu hangetest nähtub, et eesoleval talvel kasvavad hakkpuidu kulud ligi kolmandiku võrra. Põhjustena nimetavad metsamehed halba talve ning potentsiaalset nõudluse kasvu suur-katlamajade nagu Narva elektrijaamad poolt.

Adven Eesti tegevjuhi Urmo Heinami sõnul on Adven koos Keskkonnainvesteeringute Keskusega rajanud viimastel aastatel paljudesse väikelinnadesse moodsaid hakkpuidu katlamaju. “Käimasolevad hanked näitavad, et ees ootab oluline hinnatõus,” viitas Urmo Heinam. Tema sõnul on hakkpuidu hinnatõus umbes 30% ehk 5-6 eurot MW/h kohta.

Heinami sõnul toovad metsatöötlejad peamise hinnatõusu põhjusena esile möödunud halba talve, kus rasketehnikaga pehmele metsapinnasele ei pääsenudki. “Vähenenud toormele juurdepääs koos suurenenud puidu ekspordi mahtudega on viinud hakkeks sobiliku puidu hinnad enneolematult kõrgeks. Erametsa Keskuse andmetel on näiteks küttepuidu hind aasta tagusega tõusnud ligi 45%,” sõnas Heinam. Lisaks mõjutasid hinda veel diisliaktsiis ning teekasutusmaksud, mistõttu pole tarnijatel senise hinnatasemega võimalik jätkata.

Siiski usub Heinam, et hakkpuit on veel praegugi mõistlikuim kütuseliik: “Olulise hinnatõusu on läbi teinud ka maagaas, mistõttu on hakkpuit vaatamata hinnatõusule endiselt soodsaim kütus. Võrdluseks võib välja tuua, et maagaasi hinnatõus lõpptarbijale on olnud sama perioodi jooksul umbes 7 eur MW/h kohta. Kuna kütus on kaugkütte hinnast vaid üks tegur, siis kütuse mõju hakkpuidul toodetud soojuse hinna kujunemisel jääb lõpptarbijate jaoks kokkuvõttes 10% piirimaile.”

Veelgi segasemaks aga teeb olukorra Riigikogu poolt vastu võetud elektrituruseadus. On prognoosimatu, milline hakkab järgmistel talvedel olema hakkpuidu nõudlus, kui seda võib kasutama asuda ka madala efektiivsusega energiaplokid. “Kütusena on hakkpuit just Eesti väikelinnadele ja -piirkondadele parim valik - see toodetakse väheväärtuslikust puidust, andes tööd kohalikele inimestele ning vabastades meid gaasiimpordi vajadusest. Samal ajal tõstab see ka Eesti taastuvenergia näitajaid,” usub Urmo Heinam hakkpuidu edusse. “Prognoosimatu tarbimise oluline suurenemine elektrijaamades võib sarnaselt eelnevale talvele paigast lüüa nõudluse-pakkumise tasakaalu ja seega oluliselt mõjutada puidu hindasid. Tuleb jääda lootma, et Narvas puidu põletamise lubamisel on piisavalt ettenägelikkust arvestada puidu sektori võimekusega nõudluse muutustele reageerida,“ viitas ta.

Share
Urmo Heinam
Tegevjuht, juhatuse esimees
Urmo Heinam
Bonsky