Haaslava gaasiõnnetuse põhjuseid on mitmeid

Eile õhtul kella 21 paiku toimus Tartumaal Haaslavas ehitusjärgus majas gaasiplahvatus, milles sai viga hoones viibinud mees. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Õnnetus on eriti kahetsusväärne, kuna antud hoone polnud gaasivõrku ühendatud, vaid pidi maaküttel toimima. Magistraaltorustikust suundub kinnistu poole umbes meetri sügavusel asuv tarnetorustik koos maakraani ja lühikese väljavõtte toruga, mis on pimekorgiga suletud. Antud lahendus tagab kinnistule liitumisvalmiduse.

Haaslavas juhtunut kommenteerib Adven Eesti tootmis- ja jaotusjuht Raivo Melsas: „Meie spetsialistid avastasid sündmuskohta jõudes, et pimekorgiga suletud toru on katki ning näha oli kopa jälgi, kuid pimekorki ennast mitte. Ilmselt oli tegemist lohaka ehitustegevusega, kuid kurbade tagajärgedeni viis mitu eksimust: kaevetöid teostati gaasitorustiku kaitsevööndis ilma võrguettevõtet teavitamata, lisaks ei informeeritud toru lõhkumisest ning gaasilõhna tundmisel ei edastatud infot päästeametile ega võrguettevõttele.“

Maagaas on põlev aine, kuid õigesti kasutatuna siiski turvaline. Melsase sõnul lisatakse ohutuse mõttes lõhnatule maagaasile selgelt tajutavat lõhnaainet koguses, mis võimaldab gaasi olemasolu õhus tajuda veel enne kui selle kogus muutub plahvatusohtlikuks. Plahvatus toimub vaid siis, kui gaasi on palju ja selleks on olemas lahtine tule allikas, näiteks keegi tõmbab tikku, või juhtmestikust lendab säde välja.

Maagaasi ohutuse eelduseks on töötav ja usaldusväärne maagaasi jaotussüsteem, kasutuskindlad gaasiseadmed ning oskuslikud kasutajad. Küttegaasipaigaldise ehitamist, kasutusele võtmist ja kasutamist reguleerib seadme ohutuse seadus koos selle põhjal antud alamaktidega. Gaasivaldkonna tööd nõuavad asjakohast väljaõpet ja tegevusluba. Seepärast on oluline enne gaasitööde tellimist veenduda, et tööde tegijal on olemas vastav pädevus.

Kui hoone gaasipaigaldised töötavad igapäevaselt automaatselt, siis turvalisuse mõttes ei tohiks unustada nende nõuetekohast hooldamist ja kontrolli. „Gaasipaigaldis tuleks enne iga kütteperioodi algust üle vaadata ja hooldada. Lisaks kütteseadme hooldusele tuleb kontrollida ka seda osa gaasitorustikust, mis algab krundi piiril olevast liitumispunktist ja lõppeb gaasikatla sisendiga ning otsida võimalikke lekkekohti, et need juba ennetavalt likvideerida. Kui see on tehtud, siis muretsemiseks kindlasti põhjust pole,“ rõhutas Melsas kontrollitud võrgu turvalisust.

Raivo Melsas
Tootmise ja jaotuse valdkonna juht, juhatuse liige
Share