Euroopa Liidu 2014-2020 Ühtekuuluvusfondi toetusskeemist “Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne“ toetatud projektid

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab järgnevaid puiduhakkele üleviimise ja soojustorustike renoveerimise projekte Euroopa Liidu 2014-2020 Ühtekuuluvusfondi toetusskeemist “Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne“:

 • Loo aleviku biokütuse katlamaja
  Projekti kogumaksumus 719 221 € (sh toetuse summa 353 532 €).
 • Laagri aleviku biokütuse katlamaja
  Projekti kogumaksumus 1 428 122 € (sh toetuse summa 708 673 €).
 • Viiratsi biokütuse katlamaja
  Projekti kogumaksumus 501 187 € (sh toetuse summa 250 594 €).
 • Väike-Maarja aleviku biokütuse katlamaja
  Projekti kogumaksumus 579 128 € (sh toetuse summa 289 564 €).
 • Narva-Jõesuu biokütuse katlamaja
  Projekti kogumaksumus 944 421 € (sh toetuse summa 469 153 €).
 • Kunda biokütuse katlamaja
  Projekti kogumaksumus 1 173 418 € (sh toetuse summa 586 709 €).
 • Haabneeme biokütuse katlamaja
  Projekti kogumaksumus 2 491 935 € (sh toetuse summa 1 210 461 €).
 • Adavere biokütuse katlamaja
  Projekti kogumaksumus 348 268 € (sh toetuse summa 170 351 €).

Projektide tulemusel valmivad kaasaegsed, efektiivsed ja keskkonnasõbralikud katlamajad, mis kasutavad kodumaist biokütust. Sellega väheneb oluliselt sõltuvus suurtes piirides kõikuva hinnaga imporditud maagaasist või põlevkiviõlist. Elanikele tagatakse stabiilse hinnaga soojusvarustus.

 • Viiratsi soojustorustiku renoveerimine
  Projekti kogumaksumus 243 609 € (sh toetuse summa 121 805 €).
 • Väike-Maarja aleviku soojustorustiku renoveerimine
  Projekti kogumaksumus 319 646 € (sh toetuse summa 159 823 €).
 • Põltsamaa, Välja 4 katlamaja soojustorustiku renoveerimine
  Projekti kogumaksumus 399 131 € (sh toetuse summa 199 566 €).
 • Loo soojustorustiku renoveerimine
  Projekti kogumaksumus 525 167 € (sh toetuse summa 254 338 €).
 • Laagri soojustorustiku renoveerimine
  Projekti kogumaksumus 862 134 € (sh toetuse summa 431 067 €).
 • Haabneeme aleviku ja Viimsi aleviku võrgupiirkondade ühendustorustik
  Projekti kogumaksumus 336 436 € (sh toetuse summa 168 218 €).

Projektide raames renoveeritakse amortiseerunud ja ebaefektiivne kaugkütte soojustorustik. Projektide tulemusena suureneb märgatavalt tarbija varustuskindlus, vähendatakse õhuheitmeid ja seoses biokatalamajade ehitusega tagatakse tarbijale stabiilne soojuse hind.

KIK.jpg

Share
Bonsky