Energiaettevõte Adven jõudis kasumisse 

Adven Eesti jõudis möödunud majandusaastal kahjumist kasumisse. Kui 2013. aasta lõpetas ettevõte 560 tuhande euro suuruse ärikahjumiga, siis 2014. aastal kasvas ärikasum 2 miljoni euroni. Adveni  kulumieelne ärikasum oli 3,5 miljonit eurot ja puhaskasumiks kujunes 700 tuhat eurot.

Adven Eesti juhatuse esimehe Urmo Heinami sõnul paranes ettevõtte majandustulemus tänu efektiivsuse tõusule ja elektritootmise käivitumisele Rakvere elektri- ja soojuse koostootmisjaamas. „Rakvere koostootmisjaama valmimine oli möödunud aastal meie suurim investeering ning tänu selle valmimisele langes Rakveres soojuse hind 12 eurot megavatt-tunni kohta ehk 15%,” sõnas Heinam. Rakvere koostootmisjaama rajamise maksumuseks kujunes 5,6 miljonit eurot.

Majandusaasta lõpul tootis Adven Eesti soojust ligi 100 katlamajas ja elektrit kolmes koostootmisjaamas. Energiaettevõte müüs möödunud aastal kokku 333,2 gigavatt-tundi (GWh) soojusenergiat ja 8 GWh elektrienergiat.

Uute energiatootmisvõimsuste rajamisse ja tootmise kaasajastamisse investeeris Adven Eesti mullu 1,9 miljonit eurot. Ligi 500 tuhat eurot suunati kaugkütte võrkude rajamisse ja renoveerimisse eri piirkondades. „Möödunud aastal rekonstrueerisime üle 1000 meetri kaugkütte jaotusvõrku üle Eesti, mille tulemusena paranes tarnekindlus ja vähenesid võrkude soojuskaod,“ rääkis Heinam. Kokku haldab Adven 80 kilomeetrit kaugküttevõrku ja 137 kilomeetrit maagaasi võrku üle Eesti.

Ettevõtte juhi sõnul jätkab Adven Eesti ka sel aastal suuremahulise investeerimiskava elluviimisega. „Sõlmisime  kokkuleppeid investeeringute teostamiseks üle 2 miljoni euro ulatuses. Meie investeringud kasvavad eelkõige äriklientidele rajatavate energiatootmise lahenduste arvelt, sest järjest rohkem usaldavad ettevõtted energiatootmisesse investeerimise ja igapäevase opereerimise koostööpartnerite kätte selleks et keskenduda oma põhitegevusele,“ selgitas Heinam.

Adven Eesti müügikäive langes aga 2014. aastal 28 miljoni eurole eelkõige maagaasi edasimüügi mahtude languse tõttu. „Languse põhjuseks on peamise maagassi tarnija hinnatingimuste muutused, mille tulemusena muutus gaasi edasimüük suurtarbijatele mitteperspektiivseks,“ sõnas Heinam. Edasimüüdud gaasi kogus kukkus 2014. aastal 19,5 miljoni kuupmeetrini, aasta varem müüs Adven Eesti 35,5 miljonit kuupmeetrilt maagaasi.

Adven on Eestis, Soomes ja Rootsis tegutsev energiaettevõte, mis pakub klientidele erinevaid energialahendusi. Adveni energialahendusi kasutatakse nii tööstus- ja teenindussektoris, samuti varustab Adven soojusega era- ja ärikliente ning tegeleb maagaasi jaotamise ja müügiga.

Share