Adveni valmisolek koroona pandeemia ajal

Kuna COVID-19 (koroonaviirus) mõjutab jätkuvalt ülemaailmset kogukonda, soovime Teile teada anda kõigist meie klientide äritegevuse järjepidevuse tagamiseks tehtud sammudest. 

On ütlematagi selge, et meie töötajate, klientide ja partnerite tervis ja ohutus on ülimalt olulised. Olukorra arenedes oleme palunud oma töötajatel võimalikult palju kodus töötada ja juhendanud töötajaid järgima WHO ja riiklikke tervishoiualaseid juhiseid. Seetõttu piirduvad näiteks näost-näkku kohtumised ja Adveni kohapeal asuvate objektide külastused ainult operatiiv-, ohutus- või ärikriitiliste visiitidega.

Pidage meeles, et kuigi olukorral on kahtlemata kogu maailma majandusele erakordne mõju, on kõige olulisem hoolitseda üksteise eest ja järgida tervishoiutöötajate antud juhiseid.

Share