Adveni soojusvõrgud pälvisid “Tõhusa kaugkütte” märgise

Eesti jõujaamade ja kaugkütte ühingu (EJKÜ) aastakonverentsil anti üle esimesed “Tõhusa kaugkütte” märgised, mille pälvisid ka Adven Eesti Laagri ja Loo soojusvõrgud.

Adven Eesti tegevjuhi Urmo Heinami sõnul on Adven kaasajastamas kõiki oma hallatavaid kaugküttevõrke. “Nii Laagrisse kui Loole oleme ehitanud moodsa hakkpuidu katlamaja ning käesoleva aasta lõpuks on 85% antud alevike soojustrassidest uuendatud,” viitas Urmo Heinam.

“Tõhusa kaugkütte” märgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ehk taastuvenergia või koostootmise osakaalu võrgu kaudu edastatavas soojuses. Ühingu tegevjuht Andrus Pirso sõnas, et märgis „Tõhus kaugküte“ omistatakse kaugküttesüsteemile, milles - lähtudes Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivis 2012/27/EL sätestatust - kasutatakse soojuse tootmiseks vähemalt 50% taastuvenergiat või 50% heitsoojust või 75% koostoodetud soojust või 50% sellise energia ja soojuse kombinatsiooni.

Kuigi Adveni soojusvõrgud on kõik saanud või saamas endale moodsa katlamaja ja renoveeritud soojusvõrgu, on Urmo Heinami sõnul Eestis veel paar, omavalitsuse omanduses olevat suuremat soojusvõrku, mis tuleks kiiremas korras renoveerida.

“Täna on mitmed vananenud või ebaefektiivsed soojusvõrgud ikkagi valdade-linnade omanduses, kes ei pruugi leida piisavalt vahendeid, et teha alginvesteering küttevõrkude uuendamisse. Julgustan neid pöörduma eraettevõtete poole, kellel on olemas kohene kapital ja kogemused, et koos Euroopa Liidu kaasfinantseeringuga renoveerida vananenud küttevõrk ning tuua aastakümneteks puhtam õhk ja soodsam küte piirkonna elanikele,” kirjeldas Urmo Heinam.

Share
Urmo Heinam
Tegevjuht, juhatuse esimees
Urmo Heinam
Bonsky