Adven sõlmis Laagri ja Loo katlamajade seadmete tarne- ja ehituslepingud

Energiaettevõte Adven Eesti sõlmis lepingud energiatootmise seadmete tarnijate ja ehitusfirmaga, et rajada Laagri ja Loo alevikesse järgmise aasta kevadeks uued kaugküttekatlamajad. Üldehitustöid teostab mõlemas piirkonnas ehitusettevõte Silindia Ehitus.

Adven Eesti juhatuse esimehe Urmo Heinami sõnul valmivad mõlemad katlamajad 2017. aasta kevadel. “Pärast Keskkonnainvesteeringute Keskuse augustis langetatud positiivset rahastusotsust oleme tõenäoliselt esimene ettevõte, kes on tihedas koostöös kohalike omavalitsustega jõudnud soojusmajanduse arendamise projektiga sedavõrd kaugele, et lähikuudel peaksid nii Laagris kui Lool juba kopad maasse minema. Oleme Saue ja Jõelähtme vallavalitsustele hea koostöö eest tänulikud,” rääkis Heinam. “Alustasime eelprojektide koostamist ja hangete läbiviimist kohe pärast seda kui olime KIKile oma taotlused esitanud. See on aidanud meil püsida heas graafikus,” selgitas Heinam.

Hanke võitja selgitati välja kolme ehitusfirma seast. Laagri biokütusel toimiva katla tarnimiseks laekus hankepakkumisi kuus ja Lool kaheksa. Laagri energiakeskuse katel tarnitakse ühispakkumuse teinud ettevõtetelt Komforts ja Kolmtex. Loo katlamaja puhul valiti edukaimaks Bio Mobiteki ja Magma ühispakkumus. Lisaks otsiti tarnijat Laagri katlamajasse rajatavale suitsugaaside pesurile. Nelja pakkuja seast osutus parimaks ICP Solutions. Hindamisel võeti lisaks maksumusele arvesse ka garantiitingimusi, efektiivsusnõuetele vastavust ning varasemaid referentse.

Puiduhakkel toimivate kaugküttekatlamajade võimsus on Laagris 3,8 MW ja Lool 2 MW.  Kokku investeerib Adven Loole ja Laagrisse 2,2 miljonit eurot, millest ligi poole katab Keskkonnainvesteeringute Keskus meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” elluviimiseks loodud toetusskeemist. Praegu neis piirkondades kasutusel olevad gaasikatlad jäävad toetama uusi katlaid kõige külmemal talveperioodil ning tagavad soojusvarustuse ka puiduhakkekatelde hoolduste ajal.

Adven Eesti kinnitas hiljuti investeerimiskava aastateks 2017-2020. Investeerimiskava raames viiakse biomassile üle kolmteist ettevõtte kaugküttepiirkonda, kus ehitatakse uus katlamaja ja korrastatakse kaugküttevõrk.

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab Laagri ja Loo alevike katlamajade puiduhakkele üleviimist Euroopa Liidu 2014-2020 ühtekuuluvusfondi toetusskeemist “Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne”.

Share
Urmo Heinam
Tegevjuht, juhatuse esimees
Bonsky