Adven ehitab Terrafame’i uuele tehasele taastuvenergial töötava elektrijaama

Terrafame ja Adven on sõlmisid lepingu, mille raames ehitatakse uuele Soomes Sotkamos asuvale Terrafame'i aku kemikaalitehasele taastuvenergial töötav energiajaam. Seoses uue tehase avamisega 2021. aastal kasvab ettevõtte energiavajadus ning kahe äriühingu vaheline energiakoostöö laieneb veelgi, kuna Adven hakkab edaspidi selle eest täielikult vastutama. Terrafame Sotkamo akukemikaalide tehase investeerimiskulud on ligi 240 miljonit eurot.

Uus 10 MW tahkekütuse elektrijaam kasutab auru ja soojusenergia tootmiseks taastuvkütuseid. Leping hõlmab kõrgsurveauru tootmisüksust, mis on vajalik tootmisprotsesside alustamiseks. Ühtlasi arendab Adven energiatootmise infrastruktuuri ja tehase piirkonna energiatõhusust ning lisaks sõlmiti kokkulepe energiaülekandetorustike ehitamiseks.

“Aku kemikaalitehas on projekteeritud energiasäästlike lahendustega ning selle uue energiaalase koostöö abil suudame vähendada kasutatava energia maksumust. Asendades fossiilkütused taastuvenergiaga oleme osa Soome metsatööstuse väärtusahelast,” sõnas Terrafame aku kemikaalitehase projektijuht Pertti Pekkala.

“Energia on Terrafame tootmisprotsessi jaoks kriitilise tähtsusega, mistõttu on hädavajalik tagada meie klientidele järjepidev stabiilne tootmine. Energiatootmise eest täieliku vastutuse võtmine loob hea aluse selle partnerluse pidevaks arendamiseks,” kommenteeris ettevõtete vahelist koostööd Adven Eesti tootmise ja jaotuse valdkonna juht Raivo Melsas. “Tegutseme Advenis ühiselt üle oma tegevusriikide. Jagame omavahel kompetentse ja teadmisi ning toetame üksteist alati parimate lahenduste väljatöötamisel, ehitamisel ja opereerimisel,” lisas Melsas.

CO2 heitkoguste vähendamine ühendab meid

Uue investeeringuga täiustatakse Terrafame praegust peamist toodet, nikkel-koobaltsulfiidi, mida puhastatakse aku kemikaalideks ning hiljem kasutatakse elektriautode patareide toorainena. Nikli ja koobalti kättesaadavus on elektriautode tugeva turukasvu seisukohast otsustava tähtsusega.

“Oma aku kemikaalitehase valmimisega, liigume väärtusahelas lõppkasutajatele lähemale ja Terrafame mängib tööstuse poolt suurt rolli liikluses tekkiva süsinikdioksiidi heitkoguse vähendamises. Meie bioloogilise eraldumise protsesside süsiniku jalajälg on traditsioonilistest metallitootmise protsessidest tunduvalt madalam. Uus biokütusel töötav energiajaam aitab meil jätkuvalt tugevdada oma positsiooni madala süsinikusisaldusega patareide kemikaalide tootjana,” rõhutas projekti olulisust Terrafame'i tegevjuht Joni Lukkaroinen.

“Meil on sama missioon nagu Terrafamel - vähendada CO2 heitkoguseid. Terrafame toodab aku kemikaale, mis aitavad ühiskonnal madala heitkogusega liikluse suunas liikuda. Oleme uhked, et saame selles oma panuse anda ning aidata tagada, et akukemikaalide tootmisel kasutatud energia süsiniku jalajälg oleks võimalikult väike,” sõnas Raivo Melsas.

Varem kasutas Terrafame'i Sotkamo tehase kütusena energia tootmiseks veeldatud naftagaasi. See asendatakse peaaegu täielikult kodumaise ja puhta puidupõhise kütusega, nt. metsamaterjali puiduhake, ringlussevõetud puit või saeveski kõrvalsaadused. Selle tulemusel väheneb oluliselt energiatootmisest tulenev süsinikdioksiidi heide, vähendades sellega toodetud akukemikaalide süsiniku jalajälge veelgi.

Raivo Melsas
Tootmise ja jaotuse valdkonna juht, juhatuse liige
Share