Adven Eesti AS võtab üle soojuse tootmise Viru-Nigula vallas Aseri ja Viru-Nigula kaugkütte katlamajades

Viru-Nigula vallavalitsuse poolt korraldatud hanke tulemusena võtab Adven Eesti AS täna, 30.novembril, üle Aseri ja Viru-Nigula katlamajad ning pikaajalisele rendile ka nende piirkondade soojustrassid kogupikkusega 4,3 km. Adven hakkab soojust tootma ja edastama kokku 44 majapidamisele ja asutusele.

Viru-Nigula vallavanema, Einar Vallbaumi, sõnul viidi hange läbi kindlate eesmärkidega. „Hanke eesmärk oli tuua Viru-Nigula valda tugev koostööpartner ja investor, kes võtaks oma südameasjaks uute ja kaasaegsete kohalikul biokütusel töötavate katlamajade ehitamise. Teine eesmärk oli tagada, et soojuse tootmisega tegeleks valla asemel  ettevõtte, kes omab selles valdkonnas kõrget kompetentsi ning tegeleks sellega  igapäevase põhitegevusena. See annaks meile võimaluse suunata valla ressursid tegevustele ja investeeringutele, mis loovad olulist väärtust valla elanikele muudes valdkondades. Pikemas vaates on oluline, et soojuse hind ühtlustuks ja stabiliseeruks  kogu vallas tervikuna. Hanke võitjal, Adven Eestil valmis sügisel Kundas uus ja kaasaegne hakkpuidu katlamaja, mis toodab kohalikele elanikele stabiilsema hinnaga toasooja. Selle näite põhjal on Adven ennast  hea ja usaldusväärse koostööpartnerina juba tõestanud ning seetõttu on meil hea meel senist koostööd laiendada ning ka teised kaks piirkonda nende hoolde usaldada. Usume, et nende investeeringu kaasamine mõjub Viru-Nigulale, kui rohelise mõtteviisiga valla kuvandile, kindlasti positiivselt,“ arutles Vallbaum.

Adven hakkab Viru-Nigulas ja Aseris pakkuma energiatootmise täislahendust, st Adven korraldab kõik vajalikud investeeringud ning vastutab täielikult katlamajade projekteerimise, ehituse ning pikaaegse käitlemise ja varustuskindluse eest. Aseris on plaanis rajada olemasoleva 3MW võimsusega gaasikatlamaja kõrvale uus 1,5MW võimsusega biokütuse katmaja. Viru-Nigulas on tulevikus plaan asendada amortiseeruv 1 MW võimsusega katlamaja uuega. Aseri uue katlamaja rajamise ettevalmistamine hakkab pihta juba 2019 aasta alguses ning planeeritavalt võetakse uus katlamaja kasutusele 2020 aasta sügisel ehk kütteperioodi alguses. Samal ajal on planeeritud osaliselt välja vahetada ka Viru-Nigula amortiseerunud küttevõrke. Planeeritavad arendusinvesteeringud on kokku suurusjärgus 2 000 000 eurot.

Adven Eesti tegevjuhi, Urmo Heinami sõnul, on mõistlik koostööd laiendada. „Meie huvi ettevõttena on olla eelistatuim energiapartner. Adveni missiooniks on lahendada klientide energiavajadused efektiivselt, usaldusväärselt ja jätkusuutlikult. Arvan, et Viru-Nigula vallavalitsus on langetanud strateegiliselt väga aruka otsuse andes soojamajandusega toimetamine meiesugusele ettevõttele, kes on selles valdkonnas ekspert ning seeläbi saab vald ise keskenduda muudele olulistele valla teemadele. Adveni pakutav teenusformaat võimaldab Viru-Nigula vallas minna ühtlasemale ning stabiilsele sooja hinnale üle kogu vallas tervikuna. Meie huvi on pakkuda klientidele parimat teenust soodsama hinnaga ning seda pikas perspektiivis. Kliendid millegi pärast muret tundma ei pea, sest energiaga varustamine jätkub samadel tingimustel kuna soojuse müügilepingud tulevad äriüksuse koosseisus koos varadega üle ning kehtivad edasi,“ selgitas Heinam otsuse tagamaid.

Samuti on Heinam veendunud hakkpuidu kasulikkuses. „Hakkpuit on Eestis kohapeal puidu raiest tekkiv jääkmaterjal, mis on suurepäraselt kasutav taastuv biokütus ning mille hinda on Eestil paremad võimalused mõjutada kui maagaasi maailmaturuhinna puhul. Hakkpuit on kodumaine kütus, mis annab tööd kohalikele inimestele, kes väheväärtuslikust puidust kütust toodavad. Väheväärtuslikku puitu tekib kõikjal, kus raiet tehakse ja metsa majandatakse. Samuti leidub hakkeks sobilikku puitu nii puhastamata kraavipervedel kui ka võssa kasvanud põldudel. Hakkpuit on taastuvenergia, mis jätab keskkonnale võrreldes fossiilsete kütustega märgatavalt väiksema jalajälje ning selle kasutamine vähendab meie gaasiimpordi vajadusest. Samal ajal tõstab see ka Eesti taastuvenergia kasutamise näitajaid,“ loetles Heinam hakkpuidu eeliseid.

Share
Urmo Heinam
Tegevjuht, juhatuse esimees