Ettevõtte süsteemide ühise andmelao loomine pole küll lihtsamate killast, kuid hädavajalik efektiivsuse tõstmiseks

Eesti Inseneride Liit koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega, tunnustab ja tutvustab „Tark tööstur“ auhinnaga, millega tõstetakse esile ettevõtjaid, kes on panustanud Eesti majanduse lisandväärtuse ja tootlikkuse kasvule ning aidanud nii kaasa kogu Eesti konkurentsivõime kasvule. Adven Eesti pälvis auhinna andmete analüüsimise ja visualiseerimise projektiga, millega digitaliseeritakse ettevõtte protsesse ning muudetakse tootmist veelgi efektiivsemaks.

Tänapäeva kiirelt arenevas maailmas kasvab info hulk tohutu kiirusega ning üha enam muutub probleemiks selles inforägastikus orienteerumine. Seda eriti veel tööstusettevõtetes, kus konkurentsis püsimiseks mängivad efektiivsus ja automatiseeritud protsessid üha olulisemat rolli. Seetõttu võttis Adven Eesti 2018. aastal pilveteenuseid pakkuva partneri Primendi abiga andmete visualiseerimise ja väärindamise tarkvarana kasutusele Power BI ning alustas ettevõtte andmete ühtsesse andmelattu (Azure DW) koondamist.

Projekti esimese etapi raames koondati ühtsesse andmelattu finants ja müügiandmed. Seeläbi loodi töölauad ettevõtte juhtrühmale ning kliendihalduritele. Aasta teises pooles alustati järgmise etapiga, mille fookuseks on tootmisandmete korrastamine ja andmelattu transportimine. Etapi hinnanguline lõpp on 2019. aasta 1. kvartali lõpp. Peale käimasoleva etapi lõppu on valdav osa Adven Eesti andmetest koondatud ühtsesse andmelattu, mis võimaldab siduda omavahel finants-, müügi- ja tootmisandmed. See võimaldab BIG DATA analüüsi läbi viia, tänu millele on võimalik jälgida ja mõista juhtimisotsustest tulenevaid otseseid mõjusid.

Adven, kes on Põhjamaade ja Balti riikide juhtiv energia- ja veeteenuste pakkuja, toodab tööstusele auru, soojust ja külma ning pakub erinevaid lahendusi, et parandada ja edendada energia, vee ja materjali kasutamise tõhusust. Lisaks toodab Adven kaugkütte ja kinnisvara-spetsiifiliste lahendustega soojust ja jahutust, mis kasutavad muuhulgas bio- ja geoenergiat. Ettevõtte finantsjuhi ja juhatuse liikme, Tiit Hõbejõgi sõnul, on nii Adveni, kui kõigi teiste sarnaste tootmisettevõtete üheks edu aluseks tootmisandmete kokku koondamine, analüüs ning selle põhjal tootmise optimeerimine.

tark_toostur_foto_raul_mee-19.jpg

Pilt: Tiit Hõbejõgi (keskel) "Targa töösturi" auhinda vastu võtmas.

“Ettevõtte süsteemide ühise andmelao loomine pole küll lihtsamate killast, kuid hädavajalik efektiivsuse tõstmiseks. Meil on “Targa töösturi” tunnustuse üle väga hea meel ning loodame, et suudame sellega olla eeskujuks ka teistele ettevõtetele. Jah, tegemist on küll ressursimahuka projektiga, kuid pikemas perspektiivis tasub see vaev ennast kuhjaga ära ning lihtsustab oluliselt andmete analüüsimist ning otsuste langetamist,” rõhutas Hõbejõgi digitaliseerimise olulisust.

Tiit Hõbejõgi
Finantsjuht, juhatuse liige
Share