Adven avas Narva-Jõesuus uue biokütusel töötava katlamaja

Sellest talvest toodab Adven Eesti Narva-Jõesuule toasooja uuest biokütusel töötavast katlamajast. Neljapäeval, 13.detsembril, kutsus Adven kõiki huvilisi ja Narva-Jõesuu elanikke uue hakkpuidu katlamajaga tutvuma. 

Mõned aastad tagasi koostati arengukava, milles nähti ette uue taastuval kütusel töötava katlamaja rajamist. Tänaseks toodab see 2,5 megavatise võimsusega katel Narva-Jõesuus toasooja 1013 korterile ja 13 juriidilisele asutusele. Projekti kogumaksumus oli ligi 1,2 miljonit eurot, mida lisaks Advenile kaasfinantseeris ka Keskkonnainvesteeringute Keskus Euroopa Liidu 2014-2020 Ühtekuuluvusfondi toetusskeemist “Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” ligi poole investeeringusumma ulatuses.

Adven Eesti tegevjuht Urmo Heinam usub, et uue katlamaja rajamisest võidavad kõik osapooled. "Narva-Jõesuu linna juhtidel on olnud ettenägelikkust ja arukust, et mitte võtta endale ebavajalikku investeerimiskohustust. Selle asemel kaasrahastasime ise koos KIK-iga projekti. Sellisest koostööst võidavad kõik, eriti aga piirkonna elanikud, kelle soojuse hind muutub tunduvalt stabiilsemaks muutudes sõltumatuks maagaasi hinna järskudest kõikumistest. Tulemusi on juba praegu näha- kui oleksime maagaasile jäänud siis oleks novembrikuu soojuse müügihind 77,87 €/MWh (+KM), mis on 13% kõrgem kui tänane tegelik müügihind, mis on 68,82 €/MWh (+KM). Seoses uue katlamaja stabiilse tööreziimi saavutamisega loodame detsembris veelgi soojuse hinda alandada," kiitis Heinam linna esindajaid aruka otsuse eest. 

Adven on mitmes piirkonnas, nagu ka Narva-Jõesuus, läinud fossiilselt kütuselt üle taastuvale biokütusele - hakkpuidule. „Hakkpuit on Eestis kohapeal puidu raiest tekkiv jääkmaterjal, mille kasutamine vabastab meid gaasiimpordi vajadusest ning andes tööd kohalikele. Samal ajal tõstab see ka Eesti taastuvenergia näitajaid,“ selgitas Urmo Heinam uues katlamajas kütusena kasutatava hakkpuidu eeliseid.

Arengukava jaoks läbiviidud analüüside tulemused näitasid, et parim lahendus on rajada uus katlamaja samasse asukohta, kus varasem maagaasil töötav katlamaja asus. „Kuna katlamaja asub linna keskel, siis tõi see endaga suvel kaasa ka ehitusmüra, mis kohalike elu-olu võis häirida ja me väga vabandame sellest tulenevate ebamugavuste pärast. Samas nüüdseks on ehitusperiood läbi ja linnarahvas saab juba täna stabiilsemat ja soodsamat toasooja nautida,“ arutles Heinam projekti käekäigu üle. 

Share
Narva-Jõesuu uue biokütuse katlamaja avamine, vasakult Adven Eesti  tootmise ja jaotuse valdkonna juht Raivo Melsas, Rapla Metalli esindaja Kertu Põld, Adven Eesti projektijuht Raimo Rebo ja Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin.
Urmo Heinam
Tegevjuht, juhatuse esimees