Adven alustas Kunda biokütuste katlamaja ehitusega

Möödunud kuu alguses alustas Adven Kunda katlamaja ehitusega, 3 megavatise võimsusega rajatis valmib sügisel. Ligi 1,3 miljonit eurot maksva katlamaja rajamist finantseerib pea poole ulatuses Keskkonnainvesteeringute Keskus Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest.

Kunda linna Võidu tänaval aprillikuus alanud katlamaja ehitustööd kestavad oktoobrini, mil linn saab kaasaegse ja tõhusa puiduhakke katlamaja. Katlamaja ehitab ehitusettevõte AS Paide MEK ja seadmed tarnib OÜ Efipa.

Adveni arendusjuhi Priit Tiidu sõnul toob uus katlamaja pikemas perspektiivis soodsama soojushinna, kui senine maagaasist sooja tootnud katlamaja võimaldas. “Kunda astub uue katlamajaga kaasaegse katlamajaga linnade hulka, lisaks on kõigil tarbijatel ka kaugloetavad soojusmõõdikud,” viitas Priit Tiit.

Kunda kaugküttevõrgus toodetakse 57 majapidamisele aastas keskmiselt 17 000 megavatt-tundi soojusenergiat. Otsus ehitada biokütuse katlamaja põhines linnaga koostöös valminud soojusmajanduse arengukavale, mille Kunda linnavolikogu 2016. aasta alguses kinnitas.

Kuna uus katlamaja muudab soojuse tootmise Kundas efektiivsemaks ja taastuvenergial põhinevaks, kaasrahastatakse kõiki planeeritud investeeringuid Euroopa Liidu struktuurfondide vahenditest Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu.

Lisaks Kundale on Adven olnud abiks ka teistesse piirkondadesse paremate küttelahenduste leidmisel - tööd käivad Narva-Jõesuu, Viiratsi ja Väike-Maarja katlamajade ehituses. Adven investeerib lähiaastatel veel ligikaudu 8 miljonit eurot, et viia biokütusele kõik ettevõtte suuremad kaugküttepiirkonnad.

Share
Priit Tiit
Arenduse ja investeeringute valdkonna juht
Priit Tiit
Bonsky