Adven alustab Viimsi ja Haabneeme soojusvõrkude rekonstrueerimisega

Adven alustab mai teisel nädalal Viimsi ja Haabneeme kaugküttevõrgu rekonstrueerimistöödega, mille raames ehitatakse valmis 3100 meetri ulatuses uut eelisoleeritud soojustorustikku.

Mahukate rekonstrueerimistööde raames on plaanis Viimsis välja vahetada 600 meetri ning Haabneemes 2500 meetri jagu soojusvõrke. Ehitustööde tulemusel, mis peaksid 2020. aasta mais lõpusirgele jõudma, saab Viimsi võrk olema 95% ja Haabneeme võrk 99% eelisoleeritud, mis tähendab, et vähenevad torustike soojuskaod ning paraneb tarbijate varustuskindlus.

Projekti kogumaksumus on 1,6 miljonit eurot, millest ligi 40% kogu investeeringu summast tuleb Keskkonnainvesteeringute Keskuse Euroopa Liidu 2014-2020 Ühtekuuluvusfondi toetusskeemist “Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne”.

Katkestuste tegemine selgub jooksvalt ja Adveni kliendihaldus teavitab kliente kirja teel täpsemalt 1-2 nädalat ette. Täpsema info selgumisel on see leitav ka Adveni kodulehel. „Vabandame võimalike ebamugavuste pärast ja loodame mõistvale suhtumisele. Palume elanikel ehitusperioodil olla tähelepanelikud ja jooksvalt liikluskorraldust jälgida,“ ütleb Adveni arendusjuht Priit Tiit.

Lisaks peagi algavatele soojusvõrgu rekonstrueerimistöödele on jätkuvalt käimas veel Viimsi ja Haabneeme vahelise 1200 meetri pikkuse ühendustorustiku ehitus. Eesmärk on praegu kahest eraldiseisvast võrgupiirkonnast järgmise kütteperioodi alguseks üks ühine ja suurem võrgupiirkond moodustada, et võimaldada nii efektiivsemat küttelahendust kogu vallale. Ühendustorustik peaks valmima mai teises pooles. Viimsi- Haabneeme kaugkütte piirkonda hakkab soojaga varustama hiljuti valminud Sõpruse tee 4 biokütuse katlamaja.

Priit Tiit
Arenduse ja investeeringute valdkonna juht
Share