Adven alustab Väike-Maarja soojustrasside renoveerimistöödega

Aktiivse küttehooaja lõppemisega alustab Adven Väike-Maarja alevikus soojustrasside renoveerimistöödega.

Tööde käigus kaasajastatakse olulisel määral Väike-Maarja soojavõrku - vahetatakse välja 800 meetri ulatuses vananenud soojatrasse, mille tulemusel vähenevad trasside soojakaod ning paraneb tarbijate varustuskindlus. Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaasrahastusel toimuvate tööde tulemusena saab Väike-Maarja alevikus olema pea 76% soojatrassidest renoveeritud.

Adveni arendusjuhi Priit Tiidu sõnul on küttehooajaväline periood ainus võimalik aeg soojusvõrgu laiemaks korrastamiseks, seda ilma suuremate ebamugavusteta tarbijate jaoks.

Siit leiate kaardi, kus on näidatud piirkonnad ja ajavahemikud, millal mingis piirkonnas ehitustöid teostatakse. Täpsemalt teavitame korteriühistuid ja elanikke kirja teel ning info on leitav ka meie kodulehel.

Lõviosa töödest toimub Väike-Maarja Õppekeskuse ümbruses ning Tamme tänava piirkonnas.

Kuna kaevetööde käigus tuleb läbida nii olemasolevaid haljastatud kui asfalteeritud alasid, palub Adven Eesti elanikelt mõistvat suhtumist ja koostööd. Trassidele jäävad lillepeenrad ja ilutaimed tõstetakse ehtistööde ajaks ümber. “Samas tervitame olukorda, kus tublid majaelanikud, kes lillede eest seni on hoolitsenud, on taimed ise välja kaevanud,” viitas Priit Tiit. Nii on tema sõnul kindel, et taimed saavad hiljem istutatud viisil - ja asukohta - mis majaelanikele enim sobib. Samas viitas arendusjuht, et soojustrassidel on kaitsevöönd, mis ulatub kummalegi poole trassi kahe meetri jagu. “Sellesse alasse ei tohi istutada puid, suuremaid põõsaid ning püsiva iseloomuga ehitisi,” rõhutas Priit Tiit.

Tööde käigus kahjustada saanud haljastus taastatakse peale ehitustööde lõppu. Asfalteede taastamine toimub etapiviisiliselt, tulenevalt tööde eripärast. Tööde vahepealsel ajal taastatakse lahtikaevatud asfalttee kas freesasfaldi või killustikuga.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast, mida soojavõrgu hooldus- ja remonditööd põhjustavad. Samas kutsub Adven Eesti kohalikke elanikke üles koostööle, eesmärgiga rajada Väike-Maarjasse kaasaegne ja efektiivne soojusvõrk

Share
Priit Tiit
Arenduse ja investeeringute valdkonna juht
Bonsky