Adven alustab Saue kaugküttevõrgu rekonstrueerimistöödega

Adven alustab juuni alguses Saue soojusvõrkude kaasajastamisega. Mahukate rekonstrueerimistööde raames vahetatakse välja ligi 2,7 km ulatuses vananenud võrke, mille tulemusel vähenevad soojakaod ning paraneb tarbijate varustuskindlus.

Ehitustööde tulemusel saab 87% Saue soojavõrkudest renoveeritud, tehes Sauest ühe efektiivsema soojavõrguga piirkonna Eestis. Projekti koguinvesteering on 1,35 miljonit eurot, millest ligi 40% tuleb samuti Keskkonnainvesteeringute Keskuse soojusmajanduse arengukavade elluviimiseks loodud toetusskeemist.

Lõviosa töödest toimub Koondise ja Kütise tänava lähistel, aga ka mujal (vt kaarti – uuendamisele lähevad enamus siniste ja roheliste joontega tähistatud torustikke).

Adven Eesti kasutab soojusvõrgu ehitustööde ajal ajutisi torustikke. “Ajutised torustikud paigaldatakse, et lühendada soojakatkestuste kestust. Kui tavapäraselt kestavad kirjeldatud töödega seotud katkestused paar nädalat, siis antud juhul jäävad katkestused lühiajaliseks,” viitas Adven Eesti arenduse ja investeeringute valdkonna juht Priit Tiit uuenduslikule ehituskorraldusele.

Mahukate tööde iseloomu tõttu võib siiski mõni soojuskatkestus kesta kauem kui ööpäev. „Täpsemalt teavitame korteriühistuid ja elanikke kirja teel ning jooksev info saab olema leitav ka meie kodulehel,” sõnas Priit Tiit.

Tööde käigus kahjustada saanud haljastus taastatakse peale ehitustööde lõppu. Asfaltteede taastamine toimub etapiviisiliselt, tulenevalt tööde eripärast. Tööde vahepealsel ajal taastatakse lahti kaevatud asfalttee kas freesasfaldi või killustikuga.

Adven vabandab võimalike ebamugavuste pärast, mida katlamaja ning soojavõrgu ehitustööd põhjustavad.

Priit Tiit
Arenduse ja investeeringute valdkonna juht
Share