Adven alustab küttehooaega värskelt valminud katlamajadega

Sel aastal võtab Adven Eesti kütteperioodiks kasutusele mitmed uued hakkepuidu katlamajad. Tänaseks on ehitus lõpetatud ning kasutamiseks valmis Viiratsi, Väike-Maarja ning Adavere katlamajad ning peagi valmivad veel Kunda, Narva-Jõesuu ning Haabneeme uued katlamajad. Kõik Adveni soojusvõrgud on juba valmis kõiki piirkonna tarbijaid teenindama.

Adven Eesti tegevjuht Urmo Heinam usub projektide olulisusesse ning hakkepuidu edusse. “Sellised investeeringud toetavad stabiilselt soodsa hinnaga hakkepuidu kasutusele võtmist. Tegemist on taastuvenergiaga, mis jätab keskkonnale võrreldes fossiilsete kütustega märgatavalt väiksema jalajälje. Lisaks on hakkpuidu eeliseks see, et tegemist on kodumaise kütusega, mille tootmine annab tööd piirkonna inimestele. Võrreldes gaasikatlamajadel baseeruva kaugküttega on hetkel üha tõusvaid kütuse hindu arvestades hakkepuidust toodetud soojus tarbijatele sõltuvalt kaugkütte võrgust 10-20% soodsam,“ täpsustas Urmo Heinam.

Projekte ning hakkepuidu kasutuselevõtu vajalikkust toetab ka Keskkonnainvesteeringute Keskus. Nimelt toetas KIK Adavere, Viiratsi, Haabneeme, Kunda, Väike-Maarja ning Narva-Jõesuu piirkondade katlamajade hakkepuidule üleviimist Euroopa Liidu 2014-2020 Ühtekuuluvusfondi toetusskeemist “Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” ligi poole investeeringusumma ulatuses. Ehitustöödega alustati kõigis piirkondades juba varakevadel ning tänaseks on need lõpule jõudnud.

Share
Urmo Heinam
Tegevjuht, juhatuse esimees
Urmo Heinam
Bonsky