Kasutustingimused ja andmekaitse

Adven Grupi kodulehe kasutamise tingimused

Kui kasutate seda veebilehte, kohustute järgima neid kasutustingimusi. Kui te kasutustingimustega ei nõustu, palume veebilehte mitte kasutada. Kasutustingimused kehtivad Adven Grupi ja sellesse kuuluvate äriühingute (edaspidi: Adven) veebilehekülgede kasutamise kohta. Adveni koduleht võib sisaldada ka konkreetse teenusega seotud tingimusi. Sellisel juhul kehtivad käesolevad tingimused lisaks teenusetingimustele.

Kodulehe kasutamine

Kodulehe teenuse peamine pakkuja on Adven. Aadress: Karhumäenkuja 2, FI-01530 Vantaa, Soome; tel +358 (0)10 344 5000.  

Adven lubab kodulehel sisalduvat materjali vaadata ja alla laadida üksnes isiklikel ja mitteärilistel eesmärkidel, tingimusel, et materjali kasutaja jätab igasugustesse materjalist tehtavatesse koopiatesse alles kõik viited originaalmaterjali autori- ja muudele omandiõigustele. Veebilehel sisalduvat materjali ei tohi mingil moel toimetada ega kopeerida, avalikult näidata, esitada, jagada või kasutada muul moel avalikel või ärilistel eesmärkidel ilma Adveni eelneva kirjaliku nõusolekuta. Kodulehel sisalduvat materjali on keelatud kasutada mis tahes eesmärgil muudel veebisaitidel või mingi võrguga ühendatud arvutikeskkonnas.

Õigused, sealhulgas autoriõigus, veebisaidil sisalduvale materjalile kuuluvad Adven Grupile. Adveni nimi ja logo on Adven Grupi kaitstud tähised ja kaubamärgid. Adveni logo ei tohi kasutada ilma Adveni nõusolekuta.

Pressiteateid, lepingute tingimusi ja muid avalikustamiseks mõeldud dokumente võib kasutada üldsuse teavitamise eesmärgil, tingimusel, et niisuguse teabe kasutamisel viidatakse alati allikale.

Advenil on õigus igal ajal ja mis tahes põhjusel muuta veebisaidi kasutustingimusi, kujundust, sisu, kättesaadavust ning kodulehe kaudu osutatavaid teenuseid või muid veebilehe omadusi või lõpetada kodulehe teenuse osutamine ilma ette teatamata. Advenil on õigus katkestada teenuse osutamine hoolduse ja värskenduste tegemise ajaks.

Vastutus

Adven ei vastuta otsese ega kaudse kahju eest, mille on tinginud kodulehe või elektrooniliste teenuste kasutamine või nende kasutamise võimatus või mis on seotud veebilehe või elektrooniliste teenuste kasutamise või selle võimatusega. Adven ei taga veebilehe katkestusteta või veatut toimimist. Adveni kodulehel avaldatud elektrooniline teave on üksnes informatsiooniline ega ole siduv, kui eraldi ja sõnaselgelt ei ole kokku lepitud teisiti.

Adven ei vastuta kolmanda isiku loodud või avaldatud materjali eest, mille link võib olla lisatud Adveni veebilehele.

Veebilehe kaudu esitatavate andmete õigsuse ja kohalejõudmise eest vastutab veebilehe kasutaja. Veebilehe kasutaja kinnitab, et ei edasta veebilehele ebaseaduslikku ega kohatut materjali. Veebilehe kasutaja võtab kõiki mõistlikke meetmeid tagamaks, et edastatud materjal ei sisalda viirusi ega ole muul moel kahjulik.

Avatud andmevõrgu kaudu saadetud e-kirjade konfidentsiaalsust ei saa tagada.

Kohaldatav õigus

Kasutustingimuste ning Adveni veebilehe või selle sisuga seoses tõusetuvate vaidluste suhtes kohaldatakse Soome õigust. Kõik vaidlused lahendatakse Helsingi piirkonnakohtus.

Isikuandmed

Adven kohustub austama teie eraelu puutumatust ja kaitsma teie isikuandmeid. Adven soovib, et võiksite olla kindel selles, et me töötleme teie andmeid kooskõlas kehtivate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega 2016/679 (edaspidi: üldmäärus). 

Üldmääruse järgi on teil õigus saada teatud teavet, kui me töötleme teid puudutavaid andmeid, nt selle kohta, milliseid andmeid me töötleme, mis on andmetöötluse eesmärk ja õiguslik alus, milliseid turvameetmeid on võetud ning millal me jagame teie andmeid kolmandate isikutega. Teile tuleb anda teavet ka teie õiguste kohta ja selle kohta, kuidas neid soovi korral kasutada. Üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas Adven andmeid töötleb leiate meie andmekaitsetingimustest, mida me aeg-ajalt värskendame.

Küpsised

Kuidas ja mis eesmärkidel Adven küpsiseid kasutab?  

Küpsised on väikesed tekstifailid, mille salvestavad teie arvutisse teie külastatavad veebilehed ning mis võimaldavad veebilehel mingi aja vältel „jätta meelde“ teie toimingud või eelistused. Suurem osa veebilehitsejaid toetavad küpsiseid, kuid kasutajad saavad seadistada oma veebilehitsejaid nii, et küpsised on keelatud, samuti saavad kasutajad küpsiseid igal ajal kustutada.  

Adven kasutab küpsiseid ja muid tehnilisi jälgimisvõimalusi eesmärgiga muuta oma teenused kasutajasõbralikumaks ning pakkuda teile meie veebisaidi ja toodetega tutvumisel arvukamate võimalustega ja teie järgi kohandatud funktsioone.  

Kuidas küpsiseid kontrollida? 

Te saate oma veebilehitseja küpsiste vahemälu kustutada oma veebilehitseja seadete kaudu. Lisateavet küpsiste seadete kohandamise kohta leiate, kui avate oma veebilehitseja või seadme seaded. Näiteks saate te keelata kõik küpsised, lubada üksnes algse osapoole küpsiseid või kustutada küpsised veebilehitseja sulgemisel.

Küpsise kustutamisega kustutatakse teie veebilehitseja vahemälus salvestatud kordumatu identifikaator koos sellele lisatud veebikasutuse profiiliga. Küpsiste vahemälu kustutamine ei takista uute küpsiste salvestamist tulevikus. Juhime tähelepanu sellele, et kui te otsustate küpsised keelata, ei pruugi teil olla võimalik kasutada kõiki Adveni veebisaidil pakutavaid interaktiivseid funktsioone.

Kuidas keelata küpsiseid erinevates veebilehitsejates? 

Paljud veebilehitsejad võimaldavad teil keelata kolmandate isikute küpsised. Kui see valik on aktiivne, võimaldab veebilehitseja salvestada üksnes selle veebiteenuse küpsiseid, mida te parasjagu külastate. Asjaomase valiku saab teha veebilehitseja seadetes (sellega keelatakse kõikide kolmandate isikute küpsiste toimimine).  

Google Chrome 

Küpsiste seadeid saate muuta, klõpsates valikutel „Settings“ (seaded) ja „Privacy“ (andmekaitse). 

Internet Explorer 

Küpsiste seaded leiate valikute „Tools“ (tööriistad), „Internet options“ (interneti valikud) ja „Privacy“ (andmekaitse) alt, kus saate seada liuguri valikule „Block all cookies“ (keela kõik küpsised). 

Firefox 

Asjakohased seaded leiate valikute „Tools“ (tööriistad), „Settings“ (seaded) ja „Privacy“ (andmekaitse) alt. 

Safari 

Küpsiste seaded leiate, kui klõpsate valikutel „Settings“  (seaded) ja „Privacy“ (andmekaitse). 

Kolmandate isikute küpsised 

Adven kasutab digitaalseid turustustööriistu, et kujundada meie turustustegevus teie vajadustele paremini sobivaks ja kuvada üksnes teie jaoks asjakohaseid reklaame. Edasiste turustamis- ja suunatud teadetega kuvatakse teile reklaame, lähtuvalt sellest, milliseid Adveni veebisaidi osi te olete vaadanud, salvestades teie veebilehitsejasse küpsise. Juhime tähelepanu sellele, et niisuguste küpsistega ei tuvastata mingil moel teie isikut ega saada juurdepääsu teie arvutile või mobiilsele seadmele. Kui te ei soovi saada Adveni reklaame, saate neist loobuda, külastades ühenduse Network Advertising Initiative reklaamist loobumise veebilehte

Adveni küpsised 

Allpool toodud tabelis selgitatakse, milliseid küpsiseid ja millisel eesmärgil Adven kasutab.