Hoolime Teie privaatsusest 

Adven on pühendunud teie privaatsuse austamisele ja isikuandmete kaitsele. Soovime, et saaksite olla kindel, et töötleme teie teavet vastavalt kehtivatele eraelu puutumatust käsitlevatele õigusaktidele, sealhulgas ELi üldisele andmekaitse määrusele 2016/679 (GDPR).

GDPRi alusel on teil õigus saada teavet, kuidas töötleme teie isikuandmeid, sealhulgas milliseid andmeid töötleme, töötlemise eesmärki ja õiguslikku alust, võetud turvameetmeid ning seda, millal andmeid kolmandatele osapooltele jagame. Peaksite oma õigustega kursis olema ja teadma, mida edasi teha, kui soovite neid kasutada. Allpool leiate meie andmekaitsetingimused üksikasjalikku teavet Adveni andmetöötluse kohta. Uuendame neid regulaarselt.

Tingimused

Kliendi andmekaitsetingimused

Tööle kandideerijate andmekaitsetingimused  

Tarnijate ja edasimüüjate andmekaitsetingimused