Kombineeritud maasoojus- ja bioenergia

"Selles hankes peegelduvad selgelt S-ryhmä väärtused. Energialahendused nii tarbimise kui heitmete osas on välja töötatud nii, et need vastaksid parimale kasutusel olevale oskusteabele. Hanke planeerimisel on silmas peetud pikaajalisi tulevikueesmärke. See eeldab tihedat koostööd juhtiva energiatarnijaga." - SOK-i ehituse projektijuht Juha Äijälä

Ettevõttest, energia kasutusest tootmisprotsessis ja koostööst

S-ryhmä on Soome jaekaubandus- ja teenindusettevõtete võrgustik, millel on rohkem kui 1600 tegutsemiskohta. Lahendus vastab säästva arengu printsiipidele, sobides suurtele elu- ja tootmishoonetele, mis kasutavad palju kütteenergiat ning vajavad jahutust. Adven pakub S-ryhmäle energiateenuse terviklahendust. Selleks projekteerisime, investeerisime ja ehitasime energiakeskuse ning vastutame kogu soojus- ja külmaenergia tarnimise eest.

Opereerimisest ja tootmisest

Projekteerimise lähtekohaks oli optimeerida maasoojuse kasutamist ning suurendada CO2-vaba kütte ja jahutuse tootmist. Loodi lahendus, kus põhienergia toodetakse maasoojusenergiast ehk geotermaalenergiast. Küttevajaduse katmiseks talvel kasutatakse pelletikütet ja reservkütusena õlikütet. Maapinda salvestunud päikeseenergia kogutakse maasoojuse kaevudest ning seda kasutatakse soojuspumpade abil. Suvel toimub vajadusel ruumide jahutamine, selleks viiakse hoonesse kogunev soojus pinnasesse.

Kevin Vaher
Energialahenduste ekspert
Share