Auru tootmine Rannarootsi Lihatööstusele LPG kütusega

"Meie eesmärk energia kui teenuse hankimisel oli tagada senisest madalam energia hind ning usaldada soojuse tootmine koos sellesse investeerimisega asjatundjate õlule. Sobiva partneri valimisel oli määravaks asjaoluks suur kogemus ning selge hinna kujunemine. Adveni energiateenus sisaldas seda kõike." - Rannarootsi Lihatööstuse tehnika- ja haldusjuht Märt Tohver

Ettevõttest, energia kasutusest tootmisprotsessis ja koostööst

Rannarootsi Lihatööstus AS on üks Eesti juhtivatest lihatööstustest, mis valmistab lihatooteid keskmiselt 480 tonni kuus, mis teeb keskmiseks päevatoodanguks 23 tonni erinevaid lihatooteid. Ligi 5000 m² tootmispinnal kasutatakse tööstusliku auru.

Kasutuses olnud kalli kütuse, kerge kütteõli, aktsiisi tõus sundis leidma uusi lahendusi ning investeeringuid. Adven töötas välja kütusevahetuse lahenduse, mis arvestas kliendi soovidega ning olemasolev tootmisüksus viidi üle soodsamale ja keskkonnasõbralikumale kütusele - vedelgaasile (LPG). Üleminek hoidis ära energiahinna tõusu ning langetas lisaks Rannarootsi Lihatööstuse energiakulusid.

Opereerimisest ja tootmisest

Adven võttis üle olemasoleva jaama käitamise ning juhib aurukatelt oma Tallinna juhtimiskeskusest.

Kevin Vaher
Müügidirektor | Energialahenduste ekspert
Share