Elektri- ja soojusenergia koostootmine Rakveres

Energiakeskuse ehitamist kaasrahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Ettevõttest, energia kasutusest tootmisprotsessis ja koostööst

Adven rajas koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega Rakverre kohalikul taastuvenergial põhineva elektri ja soojuse koostootmisjaama, mille eesmärk oli vähendada Rakvere kaugküttevõrgus soojuse hinda. Rajatud jaam vahetas välja maagaasil põhinenud soojuse tootmise hakkepuidu vastu, mis vähendas Rakveres kaugkütte soojuse hinda 18% ning CO2 heitmeid 10 800 t/aastas.

Opereerimisest ja tootmisest

Adven Eesti rajatud koostootmisjaam on Eestis teine, mis töötab ORC-tsükliga (Organic Rankine Cycle). See on uudne tehniline lahendus, kus soojus- ja elektrienergia ökonoomsemaks tootmiseks kasutatakse vee asemel spetsiaalset orgaanilist vedelikku. ORC  tehnoloogia võimaldab koostootmise rajamist ka väiksemate soojuskoormuste korral. Koostootmistehnoloogial on eeliseid traditsioonilise auruturbiini ees, näiteks madalad käitamise kulud. Rakvere koostootmisjaama käitab Adveni Ida piirkonna juhtimiskeskus, mille ülesandeks on jälgida ja juhtida ka meie teiste Ida-Eesti klientide katlamajade tööd.

Priit Tiit
Arenduse ja investeeringute valdkonna juht
Share