Kopli koostootmisjaam

Energia kasutamine tootmisprotsessis

Adveni koostootmisjaamade nimistusse kuulub Tallinnas kaugküttevõrku ühendatud maagaasil töötav koostoomisseade.

Maagaasil töötavate koostootmisseadmete eelised:

  • Primaarenergia efektiivne ja kõrge kasuteguriga kasutamine
  • Keskkonda saastavate heitmete vähenemine
  • Tarbijalähedus
  • Madalad hoolduskulud
  • Jõujaama kompaktsus ja kõrge automatiseeritus
  • Põletatud ühiku kohta saadakse suur kogus energiat
  • Maagaasi põlemine on lähedane täielikule põlemisele, keskkonda emiteeritakse minimaalselt kahjulikke põlemisjääke, tahma ja raskmetalle
  • Maagaasil põhinevad tehnilised lahendused on keskkonnasäästlikumad

Opereerimisest ja tootmisest

Gaasimootoriga koostootmisseade põhineb Otto ringprotsessil. Konstruktsioon sarnaneb tavalise diiselmootoriga, millel on alandatud kompressiooniastet. Gaasimootoriga toodetud soojusega varustab Adven Tallinna Kopli piirkonnas nii elu- kui ärihooneid. Koostootmisseade võimaldab pakkuda tarbijatele soodsamat hinda kui teistes kaugküttepiirkondades. Seadme juhtimine toimub Tallinna juhtimiskeskusest kaugvalve teel.

Kevin Vaher
Müügidirektor | Energialahenduste ekspert
Share