Ülemiste soojus- ja jahutusenergia keskus

"On hea tava kui igaüks jääb oma liistude juurde. Leiame, et mõistlik on jätta keskuse energiatootmine sellega igapäevaselt tegeleva professionaalse partneri hooleks. " - Ülemiste keskuse tegevjuht Guido Pärnits

Ülemiste keskus kasvab suuremaks

2019. aastal valmiva laienduse tulemusena saab Ülemistest Eesti suurim ja moodsaim kaubandus- ja meelelahutuskeskus. Alates keskuse rajamisest 2004. aastal on Adven hoonet soojusenergiaga varustanud, alates 2019. aastast hakkab Adven lisaks hoolt kandma ka laienduse jahutusenergiaga varustamise eest.

Adven müüb soojust ja jahutust kliendile energiateenuse kontseptsiooni alusel – st Adven projekteerib energiakeskused, investeerib nende rajamisse, ehitab keskused ning opereerib neid.

Tänu sellele, et Adven oli kaasatud hoone laienduse kavandamise projekti varajases staadiumis, oli võimalik jõuda nii soojus- kui jahutusvarustuse tehnilise kontseptsiooni osas kõige optimaalsemale lahendusele.

Ka peale kaubanduskeskuse laiendust lahendatakse soojusvarustus olemasoleva Adveni konteinerkatlamaja baasil, mis tõstetakse kinnistul teise asukohta. Lisaks tehakse katlamajas tehnilised modifikatsioonid ning uuendatakse konteineri välisilmet. Adveni meeskond nägi palju vaeva, et leida lahendus, mille puhul oleks võimalik minimaliseerida katlamaja ümbertõstmisega seotud soojusenergia varustamise katkestus – lõpuks leiti osapoolte jaoks sobilik lahend, mille puhul on maksimaalne katkestus vaid kuni 1 ööpäev. Võrreldes alternatiivsete soojusvarustuse lahendustega suutis Adven tagada kliendile konkurentsivõimelisema hinna ning välistada vajaduse ehitada soojatootmiseks eraldi tehniline ruum.

Advenil on Põhjamaades mitmeid referentse jahutusenergia teenuslepingutest, kuid Eestis on see esmakordne. Sõlmitud kokkulepe on uudne ka Eesti turu jaoks laiemalt, sest mitte kunagi varem ei ole ärihoones paiknevast kolmandale osapoolele kuuluvast külmajaamast müüdud jahutusenergiat selle sama hoone tarbijatele. Adveni teenuse jätkusuutlikkust toetab ka asjaolu, et müüdav jahutusenergia on 100 % roheline - seda tänu Adveni koostootmisjaamades toodetavale taastuvale elektrienergiale, mida saame tarbida Ülemiste külmajaamas. Kolmest külmamasinast koosneva 2,5 MW võimsusega jaama töökindluse tagamiseks hakatakse energiakeskust 24/7 jälgima-opereerima Adveni Tallinna juhtimiskeskusest.

Keskuse laienduse tulemusel lisandub 13 000 m² kaubanduspinda: kauplust, meelelahutus- ja söögikohta. Avatakse ka Euroopa moodsaim kinokompleks ning suur spordiklubi. Lisaks rajatakse mahukas maa-alune parkla. Koos laiendusega on keskuse suuruseks ligi 82 000 m², kauplusi ja teeninduskohti on üle 200.

Ülemiste keskuse omanik ja arendaja on Linstow International (Norra), mis haldab ja arendab ärikinnisvara Baltimaades, Norras, Portugalis, Rootsis ja Venemaal.

Kevin Vaher
Müügidirektor | Energialahenduste ekspert
Share