Biokütusel põhinev kaugkütte terviklahendus tööstusele E-Piim

Kaugjuhtimine ja kohaliku teenindava personali koostöö loob usaldusväärse opereerimise ja hoolduse protsessi. Võimalus kütuseid valida vähendab energiatootmise keskkonnamõju aurukatlamajas.

Ettevõttest, energia kasutusest tootmisprotsessis ja koostööst

AS E-Piim Tootmine on enam kui 100 aastase kogemusega ühistulise omandivormiga Eesti piimatööstusettevõte. E-Piima territooriumil asuvas aurukatlamajas toodetakse soojusenergiat Põltsamaa linna kaugküttevõrku ning tööstuslikku auru piimatööstuse tarbeks. Biokütuse kasutusele võtmisega on Adven juba aastaid taganud odavama energia hinna E-Piimale ja Põltsamaa kaugkütte klientidele. Fossiilsete kütuste hinna kõikumine ning maksutõus ei mõjuta oluliselt soojusenergia hinda.

Opereerimisest ja tootmisest

Biokütusele ülemineku põhjuseks oli põlevkiviõli kõrge hind ja suur CO2 emissioon, mis tingis kõrge soojusenergia hinna, võimaldamata teha vajalikke investeeringuid. Katlamaja rekonstrueerimise käigus teostati katla kapitaalremont, ehitati kütuseladu ning paigaldati eelkolle. Ehitus valmis ja katlasüsteem käivitus 2002 aastal. 2016 aasta alguses tekkis Põltsamaa linnas võimalus kasutada maagaasi. Tulenevalt maagaasi soodsamast hinnast kasutatakse tipukoormuse katlas senise põlevkiviõli asemel kütusena maagaasi. Katlamaja opereerib kohapeal paiknev Adveni Lõuna–Eesti piirkonda teenindav meeskond.

Toomas Kundla
Müügi ja kliendihalduse valdkonna juht
Share