Tarbimiskoha omaniku vahetus

Maagaasi võrguteenuse leping on seotud tarbimiskoha (kinnistu) omanikuga. Tarbimiskoha omandi muutuse korral tuleb uuel omanikul sõlmida uus leping.

Omanikuvahetusega seotud lepingu uuendamiseks palume, kas endisel või uuel omanikul, täita ankeet. Kui ankeedi täitmisel ei ole tarbimise ülemineku hetke gaasinäit teada, siis võite selle meile edastada hiljem. Täidetud ankeet palume saata kas e-kirjana või postiga.

Ankeedi saabudes võtab kliendihaldur andmete täpsustamiseks ja edasiste toimingute kokkuleppimiseks osapooltega ühendust ning valmistab ette uue maagaasi võrguteenuse lepingu.

Vajadusel saate abi meie kliendihalduritelt.

Hannes Müürisepp
Kliendihaldur, gaas