Maagaasi mõõtekoguste teisendamine

Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus nr 103 (§3 lg 4 p 3) sätestab, et maagaasi kui aktsiisikauba mahuühikus mõõdetud kogused peavad olema teisendatud temperatuurile 20°C ja rõhule 101,325 kPa (1,01325 bar).
Sõltuvalt välisõhu temperatuurist on gaasi tegelik temperatuur võrgus madalam ning rõhk kliendi tarbijapaigaldises kõrgem, mis tingib vajaduse sõltuvalt gaasiarvesti tüübist koguseid teisendada.

Gaasiarvesti (mis ei teisenda rõhku leppetingimustele) mõõdetud kogus korrigeeritakse järgneva valemi alusel:

Z = p / pn

kus
Z – leppetingimustele teisendatud kliendi poolt tarbitud gaasi kogus
p - gaasi rõhk mõõtepunktis (1,03325 bar)
pn - gaasi rõhk leppetingimustel (1,01325 bar)

Gaasiarvesti (mis ei teisenda gaasi temperatuuri ega rõhku leppetingimustele) mõõdetud kogus korrigeeritakse järgneva valemi alusel:

Z = (Tn x p) / (T x pn)

kus
Z – leppetingimustele teisendatud kliendi poolt tarbitud gaasi kogus
Tn – gaasi temperatuur leppetingimustel (20°C = 293,15°K)
p – gaasi rõhk mõõtepunktis, (1,03325 bar)
T – gaasi temperatuur võrguettevõtja võrgus, (K)
pn – gaasi rõhk leppetingimustel (1,01325 bar)

Korrektoriga gaasiarvesti (alates gaasipaigaldise maksimaalsest tarbimisvõimsusest 40 nm³/h korral) võtab arvesse tegeliku temperatuuri ja rõhu, seega täiendavat korrigeerimist ei toimu.

Sõltuvalt gaasi temperatuurist Adven Eesti AS-i maagaasivõrgus on arvestuskuu korrektsioonitegur muutuv, tavaliselt vahemikus 1,03-1,07. Arvelduskuu rõhu ja temperatuuri väärtusi on võimalik jälgida alajaotuses hinnad.