Maagaasi kütteväärtus

Alates 2013 aastast kajastatakse maagaasi arvetel tarbitud gaasikoguseid lisaks kilovatt-tundides (kWh). Gaasikoguse teisendamine energiaühikutesse on mõõdetud gaasi koguse ja gaasi ülemise kütteväärtuse korrutis, mis arvutatakse järgmise valemi alusel:

E = Hs x V

kus
E – gaasi kogus energiaühikutes (kWh)
Hs – gaasi ülemine kütteväärtus arvestusperioodil (kWh/m³)
V – mõõdetud gaasi kogus arvestusperioodil (m³)

Arvestusperioodil võrgupiirkonda sisenenud gaasi ülemine kütteväärtus kilovatt-tundides kuupmeetri kohta (kWh/m³) on avaldatud alajaotuses hinnad.