Adven keskendub oma gaasivõrgu piirkondades võrkude hooldamisele ja arendamisele, sh. uute liitumiste väljaehitamisele, alates 01.05.2018 ei tegele Adven maagaasi jaemüügiga ning Adveni võrkudes on nomineeritud tarnijaks Alexela AS.

Meie võrgupiirkondades korraldab tarbimisandmete kogumist, võrguteenuse arvete esitamist ning sellega seotud esmast kliendisuhtlust Alexela Energia (kõnekeskuse kontakt 667 8655). Arveldusel lähtutakse Alexela Energia arveldustingimustest ning arvel tuuakse eraldi välja Adveni võrguteenuse liigid ja maksumused, arveldustingimustega saate tutvuda Alexela kodulehel.

Näitude edastamiseks on kaks mugavat võimalust, esitada need kas Alexela kodulehelt või siit. Jätkuvalt on võimalik edastada näidud telefonil 667 8655 või e-posti aadressil gaas@adven.com.

Mõõtekoguste teisendamine

Sõltuvalt välisõhu temperatuurist on gaasi tegelik temperatuur võrgus madalam ning rõhk kliendi tarbijapaigaldises kõrgem, mis tingib vajaduse sõltuvalt gaasiarvesti tüübist koguseid teisendada.
Loe edasi...

Kütteväärtus

Alates 2013 aastast kajastatakse maagaasi arvetel tarbitud gaasikoguseid lisaks kilovatt-tundides (kWh). Gaasikoguse teisendamine energiaühikutesse on mõõdetud gaasi koguse ja gaasi ülemise kütteväärtuse korrutis.
Loe edasi...

Tehnovõrkude ja -rajatiste talumistasu

Maaomanikul on õigus taotleda tehnovõrkude ja -rajatiste talumise eest tasu. Adven Eesti AS juhatuse otsusega on kehtestatud „Adven Eesti AS tehnovõrgu või –rajatise talumise eest tasu maksmise kord“, mis määratleb talumistasu suuruse ning selle taotlemiseks vajalikud tegevused.
Loe edasi...

Tarbimiskoha omaniku vahetus

Maagaasi võrguteenuse leping on seotud tarbimiskoha (kinnistu) omanikuga. Tarbimiskoha omandi muutuse korral tuleb uuel omanikul sõlmida uus leping.
Loe edasi...