Kaugküttesoojuse hinna kujunemine

Kaugküttesoojuse müüki reguleerib Kaugkütteseadus. Vastavalt sellele kuuluvad soojuse piirhinnad kooskõlastamisele Konkurentsiametiga. Peale kooskõlastuse saamist avalikustame soojuse hinnad 1 kuu enne kehtima hakkamist oma kodulehel.

Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud hind on piirhind, millest kallimalt soojust müüa ei tohi. Kui kütuse hind on kooskõlastuses arvestatust odavam, siis müüme soojust alla piirhinna ehk müügihinnaga. Täpsem info hindade osas on kättesaadav alajaotuses hinnad.

Kadri Koppel
Kliendihalduse juht
Liivi Lilienthal
Kliendihaldur, kaugküte