Soojuse müügileping

Kõik kaugküttekliendid peavad soojuse tarbimiseks sõlmima soojuse ostu-müügilepingu. Lepingu sõlmib hoone omanik või korterelamu puhul haldaja (korteriühistu või valitseja). Juhul kui soojust soovib kasutada hoone rentnik peab ta paluma omanikul sõlmida vastav leping.

Lepingus näidatakse soojuse ostja ja müüja andmed, tarbimiskoha aadress, arve väljastamise aadress, kontaktisikute nimed ja kontaktandmed (vähemalt 2-3 inimest), tarbimiskoha tehnilised andmed (korterite, trepikodade, korruste arv, kubatuur, köetav pind), tarbimiskoha koormused (küte, ventilatsioon, vee soojendamine). Leping määrab ära soojuse koguse arvestamise ja tasumise korra, poolte õigused ja kohustused, vastutuse piirid ja muud tingimused.

Soojuse tarbimist ilma kehtiva kirjaliku lepinguta käsitleb Kaugkütteseadus ebaseadusliku tarbimisena, mille tuvastamise korral võidakse katkestada soojusvarustus ning nõuda tasu ebaseaduslikult tarbitud soojuse koguse kuni kolmekordse maksumuse ulatuses.

Lepingu sõlmimine

Lepingu sõlmimisega seotud küsimustes palume pöörduda meie kliendihaldurite poole.

Soojuse ostu-müügilepingu sõlmimiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

  • hoone omandit või haldusõigust tõendav dokument;
  • isikut tõendav dokument;
  • volikiri, juhul kui maja haldaja või omanik volitab lepingut sõlmima oma esindaja,

Kliendi mugavuse tagamiseks soovitame lepingu sõlmimisel meile üle anda soojussõlme pääsemiseks vajalikud võtmed, mille kohta teeme vajadusel vastava akti. Vastasel juhul tuleb kliendil juurdepääs soojussõlmele ja –mõõturile tagada muul viisil.

Lepingu sõlmimiseks on samuti oluline soojussõlme pass, mis koostatakse hoone soojusvõrku ühendamiseks vajaliku kütte-, ventilatsiooni- ja sooja tarbevee varustuse projekti alusel. Projekt peab olema tehtud litsentseeritud projekteerija poolt. Soojussõlme pass tuleb vormistada nii uue hoone kui ka olemasoleva soojussõlme muutmise korral, aga samuti ka siis kui see puudub.

Kadri Koppel
Kliendihalduse juht
Liivi Lilienthal
Kliendihaldur, kaugküte