Liitumine

Liitumistaotlus

Kaugküttevõrguga liitumine algab liitumistaotluse täitmisest, mille vormi leiate siit või saate meie klienditeenindusest. Täidetud taotluse võib edastada e-postiga, postiga või tuua meie kontorisse, täiendavate küsimuste tekkimisel saate abi kliendihaldurilt. Korrektselt ja põhjalikult täidetud taotlus võimaldab meil kiiremini taotlust käsitleda.

Liitumistingimused

Vastavalt liitumistaotlusel esitatud andmetele väljastame pakkumise, milles määratakse kindlaks:

 • liitumispunkt;
 • mõõtesüsteemi asukoht;
 • võrgu teeninduspiir;
 • liituja ja võrguettevõtte kohustused;
 • liitumistasu kalkulatsioon;
 • liitumistingimuste kehtivusaeg;
 • vajaduse korral eritingimused.

Liitumisleping

Liitumistingimuste sobivuse korral sõlmime liitumislepingu, milles määratakse kindlaks:

 • liitumispunkti asukoht;
 • mõõtesüsteemi asukoht;
 • võrgu teeninduspiir;
 • liitumistasu suurus ja maksmise tingimused;
 • liitumise tehnilised tingimused;
 • lepingu täitmise tähtaeg.

Vastuvõtmine

Kui liitumiseks vajalikud ehitustööd on tehtud ja seadmed paigaldatud (ühendustoru, soojussõlm, soojusmõõtesüsteem), siis kontrollib meie esindaja nende vastavust liitumislepingus kokkulepitud liitumistingimustele ja kooskõlastatud tööprojektile.

Soojuse müügileping

Enne soojuse tarbimise algust sõlmime soojuse müügilepingu.

Soojussõlme pass

Vastavalt liitumise tehniliste tingimustes toodud nõuetele esitada soojussõlme pass.

Kadri Koppel
Kliendihalduse juht
Liivi Lilienthal
Kliendihaldur, kaugküte