Katkestuste info

Info Adven Eesti AS kaugküttevõrkudes toimuvatest soojuskatkestustest. Täpsem ajakava ja tarbimiskohtade loetelud on alljärgnevalt välja toodud piirkondade ning kuupäevade lõikes.

21.- 22. august Saue võrgupiirkond

Vabandame katkestusest tingitud ebamugavuste pärast.

Kadri Koppel
Klienditeeninduse juht