Katkestuste info

Info Adven Eesti AS kaugküttevõrkudes toimuvatest soojuskatkestustest. Täpsem ajakava ja tarbimiskohtade loetelud on alljärgnevalt välja toodud piirkondade ning kuupäevade lõikes.

Praegu pole katkestusi planeeritud.

Kadri Koppel
Klienditeeninduse juht
Kadri Koppel
Bonsky