Katkestuste info

Info Adven Eesti AS kaugküttevõrkudes toimuvatest soojuskatkestustest. Täpsem ajakava ja tarbimiskohtade loetelud on alljärgnevalt välja toodud piirkondade ning kuupäevade lõikes.

17. oktoober Saue võrgupiirkond

Vabandame katkestusest tingitud ebamugavuste pärast.

Kadri Koppel
Klienditeeninduse juht