Adven panustab tulevastesse inseneridesse

Väärtustame koostööd ülikoolide, kutsekoolide ja gümnaasiumitega, sest nii saame panustada tudengite heasse ettevalmistusse tööturule tulekuks ning tagada energiavaldkonna jätkusuutlikkus. Koostöö võimaldab tuua noori ka energeetika valdkonnale lähemale, tekitada huvi sidumaks oma tulevik just meie valdkonnaga.

Just seepärast panustasime oma meeskonnaga sel aastal tudengite, gümnasistide ja kutsekoolide õpilaste vahelise insenerivõistluse Enginaator õnnestumisse.

„Adven Eesti seisab selle eest, et igal meie töötajal oleks võimalik sõna sekka öelda ja panustada energiavaldkonna tulevikku, eriti just keskkonnasäästlikkuse suunas,“ ütleb Adven Eesti tegevjuht Urmo Heinam. Ta lisab, et Adven on tugevalt orienteeritud pidevale kasvule, arengule ja on alati avatud muutustele, tänu millele saab ka iga töötaja kasvada koos oma valdkonna asjatundjaga rahvusvahelisel tasandil.

Võistluse eesmärk on populariseerida inseneriharidust

Insenerivõistluse Enginaatori näol on tegemist üle-eestilise võistlusega, millest võtavad osa nii abituriendid, tudengid kui ka keskeriharidust omandavad kutsekoolide õpilased.

Võistluse eesmärk on populariseerida inseneriharidust noorte seas kokku viies erinevas valdkonnas. Igas valdkonnas on oma ala spetsialist mõelnud välja ülesande, mida noored ette antud aja jooksul sooritama peavad. Võistlus on jagatud kaheks osaks – kahe ülesandega eelvoor ning finaal.

“Enginaator pakkus meile huvi, sest võimaldab elus tuleviku eriala valikuid tegevatele nooretele näidata, kui mitmekülgne, põnev ja arengurohke on energeetika sektor. Loomulikult toob selline üritus vaheldust ka meie enda igapäevatöösse, pakkudes inseneridele veidi teistsugust väljakutset. Suurepärane oli näha meie erinevate valdkondade esindajatest koosneva projektitiimi pühendumist ja koostöötahet,” tutvustab võistluse olulisust Adveni projektitiimi ja BEST Estonia ning TalTech’i vahelise koostöö eestvedaja Adven Eesti personalijuht Ivi Aluoja. Projektitiimi kuulus kokku üheksa Adveni töötajat.

Loodusteaduste võistlused panid teadmised korralikult proovile

Adven Eesti meeskond mõtles välja loodusteaduste eelvooru kaks ülesannet. Esimene ülesanne oli seotud eelkõige jahutusega, kus oli kaetud kolm Adveni põhitegevust – jahutus, soojus ja aur. Teine ülesanne oli seotud energia tootmisega taastuvatest energiaallikatest. Ülesannete lahendamiseks oli noortel aega 12 tundi, mille järel tuli kõiki lahenduskäike presenteerida žüriile.

Võitjatiim oli Tallinna 21. keskkooli gümnasistidest koosnev meeskond nimega 5 (Viis). Žürii hindas poiste tööd sõnadega: üle ootuste hea! Adven Eesti esindajana žüriitöös osales ka keskkonna- ja ohutusjuht Kauri Koster.

Võistluse tulemuste, ülesehituse ja korraldusega jäid rahule nii osalejad kui korraldajad. Tulevikule mõeldes on eesmärgiks suunata Enginaatoril osalema rohkem erinevate koolide võistkondi. „Me nägime, et tulevastel inseneridel on energiavaldkonna vastu huvi ning meil on hea meel seda toetada. Adven on tugeva fookusega jätkusuutlikkusel, usaldusväärsusel ja keskkonnasäästlikkusel ning nägime neid kolme väärtust ka noorte silmis,“ ütleb Adven Eesti tegevjuht Urmo Heinam, kes pidas Enginaatoril osalejatele ka motivatsioonikõne energiavaldkonna tulevikusuundadest.

Adven Eesti tegevjuht Urmo Heinam TalTech'i Tudengimajas noortele motivatsioonikõnet pidamas

Adven Eesti tegevjuht Urmo Heinam TalTech'i Tudengimajas noortele motivatsioonikõnet pidamas

Ivi Aluoja
Personalijuht