Meie tegevuse nurgakivideks on vastutustundlikkus ja säästev areng

Keskkonnateadlik mõtlemine on meie igapäevase tegevuse osa. Usume säästvasse arengusse ja soovime olla juhtiv keskkonnamõjusid vähendavate energiatootmistehnoloogiate rakendaja. Arendame pidevalt biokütuste, jäätmematerjalide ja jääksoojuse kasutamist ning panustame nende kasutuselevõttu. Võimaldame klientidele uuenduslikuma energiatehnoloogia kasutamist, ilma et meie klientidel tarvitseks ise sellesse investeerida. Tootmine toimub kulutõhusalt, võimaldades klientidel säästa.

Me ei tee järeleandmisi töötajate ning ümbritseva keskkonna ohutuse tagamises.

Kvaliteetselt juhitud opereerimine ning pidev täiustamine ja arendustegevus tagavad meie klientidele järjepidava varustuskindluse ning usaldusväärsuse kogu tootmisprotsessi vastu.

Adven kasutab juhtimissüsteemi, milles on ühendatud kvaliteedi-, keskkonna- ja ohutusküsimused. Järgime oma tegevuses kvaliteedistandardit ISO 9001:2015, keskkonnastandardit ISO 14001:2015 ning töötervishoiu- ja tööohutusstandardit OHSAS 18001:2007.

Hoolime ümbritsevast looduskeskkonnast ja inimeste elukvaliteedist. Seega on meile on oluline keskkondlik ja sotsiaalne mõju ehk jalajälg, mille oma tegevusega jätame – seda nii sotsiaalses-, töö-, loodus- kui turukeskkonnas. Pakume elutähtsat teenust efektiivselt, usaldusväärselt ja jätkusuutlikult ning seetõttu on tunnustatud meid ka vastutustundliku ettevõtluse hõbetasemega.

est_iso.jpg         logo_vef_2018_Hõbe.png