Meie tegevuse nurgakivideks on vastutustundlikkus ja säästev areng

Keskkonnateadlik mõtlemine on meie igapäevase tegevuse osa. Usume säästvasse arengusse ja soovime olla juhtiv keskkonnamõjusid vähendavate energiatootmistehnoloogiate rakendaja. Arendame pidevalt biokütuste, jäätmematerjalide ja jääksoojuse kasutamist ning panustame nende kasutuselevõttu. Võimaldame klientidele uuenduslikuma energiatehnoloogia kasutamist, ilma et meie klientidel tarvitseks ise sellesse investeerida. Tootmine toimub kulutõhusalt, võimaldades klientidel säästa.

Me ei tee järeleandmisi töötajate ning ümbritseva keskkonna ohutuse tagamises.

Kõrgekvaliteediline käitamine ja pidev areng garanteerib kliendi number ühe eesmärgi- varustuskindluse.

Adven kasutab juhtimissüsteemi, milles on ühendatud kvaliteedi-, keskkonna- ja ohutusküsimused. Järgime oma tegevuses kvaliteedistandardit ISO 9001:2008, keskkonnastandardit ISO 14001:2004 ning töötervishoiu- ja tööohutusstandardit OHSAS 18001:2007.

est_iso.jpg

Bonsky