Adven vastutab energiatootmise ja rajatise laitmatu käitamise eest. Teie hooleks jääb vaid energiakasutus.

Tänu meie laiahaardelisele teenindusvõrgule on energiarajatised jaotatud üle suure piirkonna ning ööpäevaringne kaugseire tagab esmaklassilise teenindussuutlikkuse ja töökindluse. Tõrgete tekkimisel suudame kiirelt reageerida – kas kaugmeetodil või kohapeal. Tagame, et Teie tegevus jääb pikkadeks aastateks tõhusaks.

Tegevussuunad opereerimise ja hooldamise valdkonnas:

  •   Ennetav ja kulutõhus pidev kasutus ja hooldus
  •   Ööpäevaringne tsentraliseeritud järelevalve ja tõrgete haldus
  •   Kliendi vajaduste väljaselgitamine ja koostöösuhete arendamine

 

Ennetav ja kulutõhus käitamine

Meie opereerimisosakond vastutab energiarajatiste igapäevase töö eest ning reageerib ootamatustele viivitamatult. Adveni teenindusvõrk on üleriigiline ja tänu meie rajatiste lähedusele oleme alati klientide käeulatuses.

Vastutame energiarajatiste opereerimise ja kütuse hankimise eest ning tagame, et kliendi energiatootmine toimub ka edaspidi kulutõhusalt. Praktikas tähendab see, et optimeerime pidevalt energiatootmist, pakume jätkusuutlikult teenust ning teeme ennetavaid hooldustöid.

Meie rajatiste hooldajad tunnevad klientide protsesse nagu oma viit sõrme ning on hästi kursis nende tegevuse ja tootmisega. Nende esmane ülesanne on tagada, et kõik rajatised pakuvad kvaliteetset energiavoogu, kuid hoida samas kulud võimalikult madalad.  

Ööpäevaringne tsentraliseeritud järelevalve ja tõrgete haldus  

Kõik meie rajatised on ühendatud moodsa kaugseiresüsteemiga ning Adveni keskjuhtimiskeskuses, kus töötajad on ööpäevaringselt kohal, jälgitakse energiarajatiste tööd ja protsesse igal hetkel.  

Keskjuhtimiskeskust teavitatakse kõigist tõrgetest ning suudame lahendada pea 70% häireolukordadest sealt lahkumata.  

Kui häireolukorda pole võimalik keskuses kontrolli alla saada, lähevad meie asjatundjad probleemi kõrvaldamiseks kohapeale. Olenemata Teie ettevõtte asukohast jõuavad meie asjatundjad probleemi lahendamiseks kohale vähem kui tunniga.    

Liikugem koos edasi lähtuvalt Teie vajadustest 

Meie jaoks on oluline lähtuda meievahelise koostöö kujundamisel Teie ettevõtte tegevuse arengust. Mõistame, et vajadused võivad pikaajalise kliendisuhte jooksul muutuda, ning just seepärast oleme Advenis valmis kohanduma uute vajaduste ja oludega.  

Tänu Teie tootmisprotsesside ja käitamismeetoditega kursisolekule suudame pidevalt pakkuda uuenduslikke lahendusi, et Teie tegevuse kulutõhusust veelgi suurendada.  

Meie kindel eesmärk on tagada, et klient saab soovitud tulemuse. Kui kõige põhilise eest hoolitseme meie, pole Teil tarvis tegeleda muu kui energiakasutusega – nii lihtne see ongi.

 

Varade asendamine

Hoolitseme kõikides oma projektides tootmisseadmete eest ning vajadusel asendame need. Kui lepingu tähtaja jooksul tuleb ette muudatusi või kui Teil pole pärast lepingu lõppemist enam meie seadmete teatud osi tarvis, tegeleme ise nende väljavahetamise või teisaldamisega. Seadmed me ei kasuta ei lähe vanarauaks, vaid taaskasutame neid.

 

Soovid rohkem teada saada? Võta meiega ühendust!

Kas oled huvitatud?

 

Bonsky