Teil pole tarvis oma kapitali investeerida, meie teeme seda Teie eest ise

Meie asjatundjad selgitavad välja, täpselt milliseid lahendusi ja teenuseid on vaja, et rahuldada kõik Teie energiavajadused ja saavutada energiaalased eesmärgid. Oleme oma energialahendustes sedavõrd kindlad, et võtame meeleldi enda kanda Teie projektiga seotud riskid.

Adveni tegevusmudel näeb ette, et teeme kliendi energialahenduse jaoks vajalikke kapitaliinvesteeringuid ja teostame kogu projekti. Klient kasutab usaldusväärset energiateenust ja lõikab meie investeeringutest majanduslikku kasu. Sõlmides meiega lepingu, on kokkuhoid tagatud kohe algusest peale.

Energiateenused kui bilansivälised investeeringud

Tootmisesse tehtud investeeringud kajastuvad bilansis enamasti kas laenu või võlgnevusena. Adveni tegevusmudel pakub aga võimalust, mida näidatakse bilansivälise kirjena. Seega kajastub kulude ja tulude aruandes ainult kuluartikkel. Mida arvate sellisest lahendusest?

Kuidas kannab teie ettevõte energiatootmisega seotud riske?

Kui ettevõte vastutab ise oma energiatootmise eest, kaasnevad sellega riskid, millega tuleb kindlasti arvestada. Tavaliselt on sellised riskid seotud ajakava ja kuludega ning uute projektide teostamisel ka tehnoloogiaga. Meeles tasub pidada, et sellisel juhul hakkab Teie investeering end tõenäoliselt ära tasuma alles oluliselt hiljem.

Kas olete valmis kõiki neid riske ise kandma?

Meie projektijuhid vastutavad igal aastal kümnete projektide eest. Nad teevad Teiega tihedat koostööd ja kannavad hoolt ehitusprojekti iga viimase kui pisiasja eest. Lisaks energialahenduste rahastamisele võtame enda kanda lubade hankimise ning olemasolevate rajatiste ehitamise ja uuendamise.

Rakendagem koos Teie ettevõtte energialahendusi ning seda ettenähtud eelarve ja ajakava piires.

 

Vaata järgmisena:

   Käitamine ja hooldamine