Esimese sammuna tuleb mõista kliendi vajadusi ja näha tervikpilti

Meie jaoks on äärmiselt oluline end kliendi protsesside ja tegevusega kurssi viia, et neist tervikpilti luua. Põhjus on lihtne – selline teguviis võimaldab kliendi jaoks parimat lõpptulemust saavutada.

Lähtudes oma töös kliendi tegevuse tervikkäsitusest, ei tegele me lihtsalt üksikute kitsaskohtade kõrvaldamisega, vaid süveneme põhjalikult probleemsetesse valdkondadesse. Tänu sellele suudame leida võimalusi kulutõhususe suurendamiseks ning mõista hästi kliendi vajadusi.

Sageli on energiasäästu tulemuseks suurem energiatõhusus. Mõistes kliendi põhiprotsesse ja osates leida võimalusi energia edaspidiseks taaskasutamiseks, suudame vähendada vajadust suurte investeeringute järele.

Edu aluseks on asjatundlik meeskond

Kõik Adveni töötajad on oma ala asjatundjad. Meie ettevõttel on ette näidata põhjalik ja mitmekesine teadmistepagas paljudes väga erinevates tööstusharudes, sealhulgas metsa-, keemia- ja toiduainetööstuses.

Aina sagedamini seisneb tööstusettevõtete säästupotentsiaal mõistlikumas veekasutuses. Nii ongi viimastel aastatel tõusnud Adveni eriteadmistes lisaks energiasektoris tavapärasele oskusteabele tähtsale kohale ka mitmed tõhusa veekasutuse lahendused.

Kulutõhusad energialahendused

Meie kogemuste pagas ning erialane pädevus, mis tulenevad enam kui 500 teostatud energialahenduste projektist, võimaldavad meil sügavuti mõista klientide vajadusi ning planeerida neile kvaliteetseid rakendusi.

Lahenduse väljatöötamise meeskonnad, mis koosnevad tippspetsialistidest, kohandavad lahendusi vastavalt iga kliendi vajadustele. Me ei ole kinni mingis konkreetses tehnoloogias, sest erineme tavapärastest sisseseade või tehnoloogia tarnijatest. Töötame välja kulutõhusaid lahendusi, mis koosnevad erinevatest järeleproovitud elementidest, ja loome terviku, mis teenib kõige paremini just konkreetselt Teie ettevõtte huve.

 

Vaata järgmisena:

   Ehitamine ja investeerimine