Adveni koondandmed

  • Käive: 200 miljonit eurot 
  • Töötajaid: 370+
  • Kliendile kohandatud energiakeskusi: 162
  • Kaugküttevõrke: 83
  • Energiakeskuste koguvõimsus: ~1900 MW