Missioon, visioon ja väärtused

Missioon

Meie missioon või täpsemalt Adveni eesmärk on meie olemasolu põhjus. Maailmas, kus kliimamuutus, heiteneutraalsus ning suurem energia- ja ressursitõhusus on võimsad megasuundumused, on Adveni missioon väga tähtis ja konkreetne.

Advantage in energy.

Koos klientidega rajame ja käitame homseid energialahendusi, mis loovad eelise ettevõtetele, inimestele ja keskkonnale.

  1. Klientide energia- ja ärivajaduste terviklik mõistmine ning koos klientidega nende jaoks kõige kasulikumate lahenduste leidmine.
  2. Lisaks traditsioonilisele energiavarustusele on meie kontseptsiooni väljatöötamine keskendunud suuresti uute rakendatavate lahenduste leidmisele, mis käsitlevad nutikalt energiatõhusust või ringmajandust ja selle võimalusi meie klientide protsessides.
  3. Meie lähenemisest tulenev kasu mõjutab nii vahetut klienti, kui avaldab mõju ka ühiskonnale tervikuna - majanduslikust, sotsiaalsest, keskkonna- ja igapäevasest tööst lähtuvalt.

Visioon

Adven on maailma parim säästva energia teenuse ja kliendikogemuse pakkuja tööstuse ja kinnisvara valdkonnas.

Adveni visiooni keskmes on teenusmudel „Energy as a service“, mis võimaldab meil oma missiooni erakordselt intensiivselt ellu viia. Juba üle 40 aasta on meie tegevuse fookus olnud meie ärimudelil – terviklike energialahenduste kavandamisel, ehitamisel ja investeerimisel, jaamade ja kliendi põhiprotsesside kujundamisel ja käitamisel ning pideval arendamisel. 

Strateegiline võimekus võimaldab meil oma eesmärke saavutada

  • Meie arendamise, ehitamise, omamise, käitamise ja täiustamise ärimudeli edukas lõimimine

Rakendades sujuvalt oma ärimudelit paremini kui keegi teine, loome sellega oma klientidele märkimisväärseid väärtusi. 

  • Kontseptsioonide arendamine kohandatud lahenduste jaoks

Püüame kliendi protsesse võimalikult hästi mõista, teha kindlaks kliendi tegevuse pudelikaelad, leida igas olukorras parim tehnoloogia ja viia kliendile vajalikud lahendused ellu.

  • Kliendi kriitilise tähtsusega põhiprotsesside käitamine

Meie kolmas strateegiline võimekus on meie jaamade ja nendega seotud kliendi põhiprotsesside käitamine paremini kui keegi teine. Oleme seda teinud juba peaaegu 40 aastat ja praegu tegeleb meil sellega üle 250 töötaja. Et olla maailma parimad, peame kliendi tootmisvajadusi põhjalikult mõistma ning meil peavad olema selle valdkonna parimad töötajad, juhid ja tööviisid.

Väärtused

Kliendile keskendumine

Arendame pidevalt uusi energiakontseptsioone, mis vastavad klientide vajadustele parimal võimalikul viisil. Lahenduste pakkumisel arvestame alati klientide ootuste ja soovidega ning ühtlasi tahame igas kokkupuutepunktis pakkuda parimat võimalikku kliendikogemust. 

Pühendumine

Pühendume oma klientide vajaduste rahuldamisele investeeringute kaudu, pakume pikaajalisi kokkuleppeid ja täiustame pidevalt oma tegevust. Oleme Advenis pühendunud meie väärtustele, arusaamale ja eesmärkidele ning püüame neid eesmärke oma igapäevases töös saavutada nii hästi kui võimalik.

Tulemuslikkus

Püüame kogu oma tegevuses saavutada tulemuslikkust ning meil on suur ambitsioon arendada energiatootmist ja kulutasuvust. Me töötame hoolikalt ja täpselt. Oleme eesmärgile orienteeritud ja jälgime ühiste eesmärkide saavutamist tihedas koostöös klientidega.

Austus

Me austame oma kliente, partnereid ja personali, järgides ja tagades üldtunnustatud heade eetiliste tavade kasutamise. Me peame lugu säästva arengu põhimõtetest ja keskkonnaväärtustest, eelistades keskkonnasäästlikke energialahendusi ja taastuvkütuseid. Peame oma lubadusi, tagame väga hea kvaliteedi ja hoiame kinni ajakavast.