Visioon

OLEME EELISTATUIM ENERGIAPARTNER

Meie visioon on olla enim nõutud energiapartner. Võimaldame oma klientidel keskenduda nende põhitegevusele, andes samas neile meelerahu ja hea tunde, et nad on teinud õigeid valikuid ning valinud just Adveni oma energiapartneriks.

Meil on suurepärased teadmised, ressursid ja personal ning parimad konkurentsivõimelised lahendused.

Missioon

LAHENDAME OMA KLIENTIDE ENERGIAVAJADUSED EFEKTIIVSELT, USALDUSVÄÄRSELT JA JÄTKUSUUTLIKULT

Meie missioon on lihtne: me töötame ööpäev läbi, et tagada pidev energiavarustus ning teenindada kliente tõhusalt ja jätkusuutlikult.

Jätkusuutlikkus: meie äristrateegia kohaselt kasutame tehnoloogiat ja kütuseid, mille keskkonnamõju on väike. Loome lahendusi, mis on jätkusuutlikud ja väldivad ressursside raiskamist.

Tõhusus: viime oma energialahendusi ellu tulemuslikult, kasutades selleks parimaid juhtivaid platvorme, ühiseid protsesse ja põhimõtteid ning esitades rangeid kvaliteedinõudeid oma projektide jaoks parimate partnerite valikul. Selliselt täidame oma klientidega sõlmitud kokkulepetest tulenevad ootused.

Usaldusväärus: meie klientide ootus ja meie fookuspunkt on energiavarustuse usaldusväärsus. Selleks et saaksime alati ja igas olukorras tagada energiatootmise usaldusväärsuse, on meie eesmärk tagada oma klientide energiakontseptsiooni elluviimine, igapäevane teenindus ja energiavarustus.

Meie väärtused

Kliendile keskendumine

Arendame pidevalt uusi energiakontseptsioone, mis vastavad klientide vajadustele parimal võimalikul viisil. Lahenduste pakkumisel arvestame alati klientide ootuste ja soovidega ning ühtlasi tahame igas kokkupuutepunktis pakkuda parimat võimalikku kliendikogemust. 

Pühendumine

Pühendume oma klientide vajaduste rahuldamisele investeeringute kaudu, pakume pikaajalisi kokkuleppeid ja täiustame pidevalt oma tegevust. Oleme Advenis pühendunud meie väärtustele, arusaamale ja eesmärkidele ning püüame neid eesmärke oma igapäevases töös saavutada nii hästi kui võimalik.

Tulemuslikkus

Püüame kogu oma tegevuses saavutada tulemuslikkust ning meil on suur ambitsioon arendada energiatootmist ja kulutasuvust. Me töötame hoolikalt ja täpselt. Oleme eesmärgile orienteeritud ja jälgime ühiste eesmärkide saavutamist tihedas koostöös klientidega.

Austus

Me austame oma kliente, partnereid ja personali, järgides ja tagades üldtunnustatud heade eetiliste tavade kasutamise. Me peame lugu säästva arengu põhimõtetest ja keskkonnaväärtustest, eelistades keskkonnasäästlikke energialahendusi ja taastuvkütuseid. Peame oma lubadusi, tagame väga hea kvaliteedi ja hoiame kinni ajakavast.