Euroopa Liidu 2014-2020 Ühtekuuluvusfondi toetusskeemist “Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne“ toetatud projektid

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab järgnevaid puiduhakkele üleviimise projekte Euroopa Liidu 2014-2020 ühtekuuluvusfondi toetusskeemist “Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne“:

Loo aleviku biokütuse katlamaja - projekti kogumaksumus 719 221 € (sh toetuse summa 353 532 €).

Laagri aleviku biokütuse katlamaja - projekti kogumaksumus 1 428 122 € (sh toetuse summa 708 673 €).

Alevikes valmivad kaasaegsed, efektiivsed ja keskkonnasõbralikud katlamajad, mis kasutavad kodumaist biokütust. Sellega väheneb oluliselt sõltuvus suurtes piirides kõikuva hinnaga imporditud maagaasist ning elanikele tagatakse stabiilse hinnaga soojusvarustus.

KIK.jpg

Share
Mainostoimisto Mediataivas