Katkestuste info

Info Adven Eesti AS kaugküttevõrkudes toimuvatest soojuskatkestustest. Täpsem ajakava ja tarbimiskohtade loetelud on alljärgnevalt välja toodud piirkondade ning kuupäevade lõikes.

12.07.2017 Loo
13.07.2017 Saue
13.-15.07.2017 Saue

Kadri Koppel
Kiendihaldur, kaugküte
Kadri Koppel
Mainostoimisto Mediataivas